ტეგების არქივი: ტრანზიცია

Christoph H. Stefes – Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism

კორუფცია, საიდულო შეთანხმება და კლიენტელიზმი არის საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებს შორის საბჭოთა მმართველობის გავრცელებული მემკვიდრეობა asynctask 다운로드. ეს მემკვიდრეობა მთავარი დაბრკოლებაა სიცოცხლისუნარიანი დემოკრატიული და საბაზრო ინსტიტუტების განვითარებისთვის 몬스터헌터 3rd. სომხეთისა და საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარებების ანალიზით, ეს წიგნი ანახებს თუ როგორ მოქმედებს სისტემური კორუფცია კანონის უზენაესობაზე, რომელიც ფუნდამენტურია დემოკრატიისა და საბაზრო ეკონომიკისთვის 210 청춘시대. ის ამტკიცებს, რომ საქართველოში უწესრიგო პოლიტიკური ტრანზიციამ წარმოქმნა კორუფციის ანარქიული სისტემა, რომელიც კატასტროფული იყო ეკონომიკური განვითარებისა და ხალხის კეთილდღეობისთვის 이비스 다운로드. ამის საპირისპიროდ, სომხეთის ხელისუფლებამ შეინარჩუნა გარკვეული კონტროლი კორუფციულ სისტემაზე და აღმოფხვრა სისტემური კორუფციის შედეგები 다운로드.

Stefes, C. H. (2006). Understanding Post-Soviet Transitions: Corruption, Collusion and Clientelism. Palgrave Macmillan 다운로드.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე

სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები

2013 წელს ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონულ ბიუროს დაარსებიდან 10 წელი შეუსრულდა 다운로드. ამავე წლის 5-6 ივნისს ფონდის საიუბილეო თარიღი კონფერენციით „სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის 10 წელი რეგიონში“ აღინიშნა 다운로드. ღონისძიებაში მონაწილეობა მიიღეს პოლიტიკოსებმა, პოლიტიკის ანალიტიკოსებმა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, საქართველოდან, ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროკავშირიდან 다운로드. კონფერენცია მიზნად ისახავდა იმ კომპლექსური პოლიტიკური, სოციალური თუ კულტურული განვითარების ანალიზს, რომელიც საქართველომ, აზერბაიჯანმა და სომხეთმა ბოლო ათწლეულის განმავლობაში გაიარეს 품삼국 다운로드. ფონდის 10 წლის იუბილედან ზუსტად ერთი წლის თავზე, ქალბატონ სალომე ასათიანის რედაქტორობით, კონფერენციის მასალების საფუძველზე გამოიცა ორენოვანი (ქართულ და ინგლისურ ენებზე) კრებული „სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები“ 익스플로러 11 한글 다운로드.

წიგნი ოთხი ძირითადი ნაწილისგან შედგება. პირველი ნაწილი, ქვესათაურით „დასავლეთი და რეგიონი: შიდა და გარე პერსპექტივები” სიღრმისეულად, ზედაპირული კლიშეების მიღმა წარმოაჩენს რთულ ურთიერთმიმართებას ერთი მხრივ ევროკავშირსა და აშშ-ს, მეორე მხრივ კი საქართველოს, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის aomei onekey recovery 한글. დასავლეთის და რეგიონის ურთიერთ გავლენის მიმოხილვის შემდეგ, კრებული ცალ-ცალკე თავებს უთმობს საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში არსებულ ვითარებას – როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე პოსტ-საბჭოთა მოდერნიზაციის, სამოქალაქო საზოგადოების მდგომარეობის და ურბანული განვითარების კუთხით Install factory download.

„სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე: რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები“  სამხრეთ კავკასიისა და ფართო ევროპის მასშტაბით გავრცელდება 파오캐 9.6 다운로드. აზერბაიჯანის, საქართველოს და სომხეთის დედაქალაქებში მოეწყობა პრეზენტაციები დისკუსიების თანხლებით 다운로드.

ნახეთ ge.boell.org-ზე

Martin Frederiksen – Young Men, Time, and Boredom in the Republic of Georgia

როგორ უმკლავდებიან ახალგაზრდა მამაკაცები საინტერესო მომავლის დაკარგვას, საზოგადოებრივი ოპტიმიზმის პირისპირ 환상의 빛 다운로드? “ახალგაზრდა მამაკაცები, დრო და მოწყენილობა საქართველოს რესპუბლიკაში” გვთავაზობს სუბიექტურ და საზოგადოებრივ დროს შორის არსებული დაძაბულობის კარგ გამოკვლევას, აგრეთვე იმ საშუალებების, რომლითაც ეს დაძაბულობები ქმნიან მარგინალურობის შეგრძნებას საქართველოს რესპუბლიკაში უმუშევარ ან ნახევრად-უმუშევარ ახალგაზრდა მამაკაცთა შორის 해피이벤트 다운로드.

ხანგრძლივ ეთნოგრაფიულ საველე სამუშაოზე დაყრდნობით, მარტინ დემანტ ფრედერიკსენი ანახებს, თუ როგორ შეეცადა ქართული სახელმწიფო ე daum pot 동영상 다운로드. წ. პოსტ-საბჭოთა ტრანზიციის წარსულის საგნად წარმოჩენას, როდესაც წარმოშვა ახალი იდეები მომავლის შესახებ 소공녀 다운로드. ბათუმის რეგიონალურ დედაქალაქში რამდენიმე ახალგაზრდა მამაკაცი არ მიიჩნევს, რომ ისინი არიან ამგვარი ცვლილებებით შექმნილი წინსვლის ნაწილი 다운로드. ამის ნაცვლად, ისინი თავს მარგინალიზებულად მიიჩნევენ დროითა და სივრცით, ყოველგვარი პერსპექტივის გარეშე 카카오 톡 동영상 다운로드.

ეს გამორჩეული ქეიზ სთადი იძლევა ემპირიულ მონაცემებს თანამედროვე საზოგადოებრივი განვითარებებისა და ინდივიდუალურ გამოცდილებაზე მათი შედეგების ღრმად გასაგებად sql server 2008 r2 express.

Frederiksen, M. D. (2013). Young Men, Time, and Boredom in the Republic of Georgia. Philadelphia: Temple University Press.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე; თავი 1 (temple.edu) რეცენზია (Erik Aasland, American Ethnologist) (Perry Sherouse, Rezensionen)

Gavin Slade – Reorganizing Crime, Mafia and Anti-Mafia in Post-Soviet Georgia

1930-იანი წლების საბჭოთა ციხის ბანაკებიდან წარმოშობილი “კანონიერ ქურდებად” ცნობილი კრიმინალები სხვადასხვა ფორმით არსებობენ პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში 다운로드. ისინი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ მნიშვნელოვან ტრანსნაციონალურ ორგანიზებულ კრიმინალურ ქსელად გადაიქცნენ 치즈인더트랩 웹툰 다운로드. საინტერესოა, რომ ეს კრიმინალური საძმო განსაკუთრებით ძლიერი იყო საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკაში, რომელშიც 1990-იან წლებში მათ  კრიმინალური გაერთიანებების მაფიური ქსელი ჩამოაყალიბეს და ეკონომიკის ლეგალურ და არალეგალურ სექტორებში პროტექციის მონოპოლიზებას შეეცადნენ 다운로드. ამ შეღწევის ხარისხს ადასტურებს 2005 წელს, საქართველოს მოქმედი პრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის განცხადება, რომ “გასულ 15 წელში, საქართველო იმართებოდა არა [ყოფილი პრეზიდენტის] შევარდნაძის, არამედ კანონიერი ქურდების მიერ.”

2003 წლის ვარდების რევოლუციის მშვიდობიანი რეჟიმის ცვლილების შემდეგ, საქართველოსთვის პრიორიტეტული გახდა ზოგადად კრიმინალური სამართლის სისტემის რეფორმა 헬로 카봇 다운로드. რეფორმის განსაკუთრებული ნაწილი იყო კანონიერ ქურდებზე თავდასხმა, იტალიასა და ამერიკაში მიდგომების მიბაძვით არსებული ანტი-ორგანიზებული დანაშაულის პოლიტიკის გამოყენებით 팝업 동영상 다운로드. კანონიერ ქურდებთან ასოციაციის კრიმინალიზაცია, პოლიციისა და ციხეების რადიკალური რეფორმები, განათლებითი ცვლილება, საკამათო დრაკონული და კანონის მიღმა ქმედებები, შეადგენდა ალბათ ნებისმიერ პოსტ-საბჭოთა ქვეყანაში განხორციელებულ ყველაზე მტკიცე ანტი-მაფიურ პოლიტიკას 다운로드. ხელისუფლებამ პოლიტიკა უზარმაზარ წარმატებად გამოაცხადა და ამით იმედოვნებდა საქართველოს საბჭოთა წარსულისგან დაცილებას 토도우 다운로드.

ინფორმაციის პირველადი წყაროების, მათ შორის პოლიციის ფაილების, სასამართლოს შემთხვევების, არქივებისა და ექსპერტებთან ინტერვიუების გამოყენებით, დანაშაულის რეორგანიზება: მაფია და ანტი-მაფია საქართველოში აღწერს კანონიერი ქურდების სიცოცხლისუნარიანობასა და უეცარ დაღმასვლას 연의바다 다운로드. წიგნი იკვლევს ამ ელიტური კრიმინალური სტატუსის მატარებელი წევრების სიძლიერის დონის ცვლილებას და თუ როგორ ეფექტურად დაეცა ეს სიძლიერე 2005 წლის შემდეგ 자바 jdk 1.6 다운로드. ამ ნაკლებად ცნობილი და ხშირად არასწორად გაგებული ორგანიზებული დანაშაულის კოჰორტის ინოვაციური და ჩამთრევი ანალიზით, წიგნი ეხმაურება თანამედროვე დებატებს ე.წ 다운로드. ბნელი ქსელების (როგორიცაა ორგანიზებული დანაშაულის ჯგუფები და ტერორისტული ქსელები) სიძლიერის გაგებაში. ის ტესტავს თეორიებს თუ როგორ და რატომ შეიძლება მოხდეს წარმატება ამგვარი ორგანიზაციების გამოწვევისას.

Slade, G. (2014). Reorganizing Crime: Mafia and Anti-mafia in Post-Soviet Georgia. Oxford University Press.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე; რეცენზია (Perry Sherouse, Central Asian Survey) (Mark Galeoti, Global Crime)

Vladimer Papava – Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism

“ავტორი განიხილავს საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეულ საქართველოს გამოცდილებას ფართო ანალიტიკურ და ემპირიულ ჭრილში 전세 계약서 양식 다운로드. იგი აჩვენებს პოსტ-კომუნისტური ტრანზიციის ღრმა ცოდნას და გვთავაზობს ტრანზიციული ეკონომიკის მრავალი სექტორის საინტერესო ანალიზს.”

– პროფესორი ლეშეკ ბალცეროვიჩი, პოლონეთის ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი

“ვლადიმერ პაპავამ დაწერა საქართველოში ეკონომიკური ტრანზიციის პოლიტიკის შეცდომებისა და წარმატებების თვალსაჩინო აღწერა php 소스가. ეს კარგად წაკითხვადი ნაშრომი აჩვენებს გარეშე ძალების მიერ გამოწვეულ შეცდომებს, როგორიცაა უაღრესად რთული სარეგულაციო კანონმდებლობა, აგრეთვე საქართველოს საკუთარი პოლიტიკოსების მარცხს, ყველაზე თვალსაჩინოდ, კორუფციისთვის ხელსაყრელი კლიმატის შექმნისას.”

– დრ 다운로드. კიტ კრეინი,  კორპორაცია RAND, უფროსი ეკონომისტი

Papava, V 다운로드. (2005). Necroeconomics: The Political Economy of Post-Communist Capitalism (Lessons from Georgia). iUniverse.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Anders Aslund, International Economy)