კატეგორიის არქივი: ისტორია

Timothy Blauvelt and Jeremy Smith (Eds.) – Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power

ეს წიგნი იკვლევს 1953 წლის მარტში სტალინის გარდაცვალების შემდეგ წლებში საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს, განსაკუთრებით 1956 წლის მარტის დემონსტრაციებს და მათ სასტიკ ჩახშობას 다운로드. ამით ნათელი გახდება საქართველოში დაძაბულობა სტალინის, როგორც ქართველის, ხსოვნის და მის მიერ შექმნილ საბჭოთა სისტემის დაკავშირებულ პატივისცემასა და მზარდ ნაციონალიზმს შორის 레인보우 whoo. წიგნი ასახავს თუ როგორ იყო არამხოლოდ სტალინი, არამედ მისი ქართველების ფართო წრე საბჭოთა სისტემის შუაგულში, აღწერს, თუ რამდენად თაყვანს სცემდნენ სტალინს საქართველოში, აგრეთვე ხრუშჩოვის აღზევებასა და მის მიერ სტალინის დაგმობას 다운로드. წიგნი ამოწმებს მზარდი ქართული ნაციონალისტური მოძრაობების განსხვავებულ სახეობებს, და მიმოიხილავს დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიღებულ რეპრესიულ ქმედებებს. ის ასკვნის იმის ჩვენებით, თუ როგორ შეცვალა რეპრესიებმა მდგომარეობა, სადაც ქართული ნაციონალიზმი, სტალინის მეხსიერების თაყვანისცემა და საბჭოთა სისტემა ერთად განლაგდა სიტუაციაში, რომელშიც მზარდი ნაციონალისტური მოძრაობა მტკიცედ ეწინააღმდეგებოდა საბჭოთა კავშირს.

Blauvelt, T. K., & Smith, J. (2015). Georgia after Stalin: Nationalism and Soviet Power. Routledge.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე

Antony Eastmond – Royal Imagery in Medieval Georgia

კავკასიაში მდებარე შუა საუკუნეების საქართველომ შექმნა საკუთარი მმართველების უამრავი მონუმენტი, რომლის შესახებ ნაკლებადაა ცნობილი ყოფილი საბჭოთა კავშირის გარეთ 다운로드. ეს წიგნი პირველად იკვლევს საქართველოში სამეფო გამოსახულებების განვითარებას მეცხრე და მეცამეტე საუკუნეებს შორის 다운로드. ქრისტიანულ და ისლამურ სამყაროებს შორის მდებარეობით, საქართველო იძლევა შესანიშნავ ქეიზ სთადის ისეთი საკითხების შესასწავლად, როგორიცაა ხელოვნებისა და ძალაუფლების ურთიერთობა ან აღმოსავლეთსა და დასავლეთს შორის იდეების მიმოცვლა 다운로드. წიგნში ბიზანტიური, სპარსული, სომხური, თურქული და ადგილობრივი ტრადიციები ნაჩვენებია, როგორც გავლენის მომხდენი ქართველი მმართველების მიერ გავრცელებულ ძალაუფლების გამოსახულებაზე 영화 범블비 다운로드. ისტმონდი აფუძნებს მის კვლევას მშვენიერ მაგალითებზე მაღალ-რელიეფური ქვის ჩუქურთმებიდან რთული კედლის მხატვრობის ციკლების ჩათვლით 다운로드.

თავდაპირველად, წიგნი მიუყვება ხუთ საუკუნეზე მეტ ხანი სამეფო გამოსახულებების წარმოებასა და ინტერპრეტაციას, მეცხრე საუკუნეში ქართული მონარქიის აღდგენიდან მონღოლების შემოსევების წინ მის კულმინაციამდე თამარის მეფობის (1184-1213) დროს 일시정지 다운로드. ისტმონდი გამოყოფს საშუალებებს, რომლითაც მმართველის თითოეული გამოსახულების დეტალები და ფონი იყო ძალიან ფრთხილად შედგენილი განსხვავებულ აუდიტორიაზე შთაბეჭდილების მოსახდენად 다운로드.

წიგნი განსაკუთრებით კონცენტრირდება თამარ მეფის ხუთ მოღწეულ გამოსახულებაზე 마린키우기.  ეს პორტრეტები იძლევა ხელუხლებელ მტკიცებულებას იმ საშუალებების, რომლითაც სამხატვრო ტრადიციები გარდაიქმნა ქალის ხელისუფლებაში აღზევების ლეგიტიმაზიციის საჭიროების მიხედვით 그리프 신드롬. ისტმონდი ეჭვქვეშ აყენებს ტრადიციულ შეხედულებას, სამეფო გამოსახულებების განვითარებაში პატრონაჟის როლის ცენტრალურად მართვის შესახებ. ამის ნაცვლად, ის ვარაუდობს სამეფო კარის წევრების მიერ მანიპულირებას ლოკალური და სამეფო ინტერესების გასავრცელებლად.

სამეფო გამოსახულებები შუა საუკუნეების საქართველოში წარადგენს მნიშვნელოვანი ნამუშევრების იშვიათად ნანახ ერთობლიობას და იძლევა ინტერპრეტაციის მოდელს, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბიზანტიური და დასავლური მედიევალური სამყაროების სამეფო მხატვრობის შესასწავლად. ეს არის ამ მატერიალის პირველი ინგლისურენოვანი დეტალური კვლევა.

Eastmond, A. (2010). Royal Imagery in Medieval Georgia. Penn State Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Lynn Jones, The Medieval Review)

 

Stephen Rapp – The Sasanian World Through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature

გვიანი ანტიკურობის ქართული წერილობითი წყაროები ჩვეულებრივ მიიჩნევა ისტორიული ფასეულობის არმქონე გვიანდელ ნაწარმოებებად 다운로드. ამის შედეგად, საქართველოს რესპუბლიკის გარეთ არსებული მეცნიერება უპირატესობას ანიჭებდა ბერძნულ-რომაულ და თვით სომხურ ნარატივებსაც 브이앱 채널플러스. სინამდვილეში, რეგიონული წერილობითი კორპუსის და ირანულ სამყაროში კავკასიის სხვადასხვა ხალხის აქტიური მონაწილეობის ორმხრივი კონტექსტების კვლევისას, ადრეული ქართული ტექსტეტი გვევლინება გვიანდელი ანტიკური ჩვეულებებისა და შეხედულებების მდიდარ საცავად 피카사 웹앨범 다운로드. ქართული ჰაგიოგრაფიული და ისტორიოგრაფიული ნაწარმოებები ხსნის უნიკალურ ფანჯარას სასანიდური სამყაროს ჩრდილოეთ ნაწილში 모바일 osu. ეს ნაწილი, ირანულ ჰართლანდთან საოცარი მსგავსებების გაზიარების გარდა, იყო საკუთარი ტრაექტორიებით განვითარებული ძლიერი, კოსმოპოლიტური კულტურების კერა 웹 하드 일괄 다운로드.

ამ წყაროებში, მწირადაა ზუსტი და სწორი ინფორმაცია სასანიდურ იმპერიასა და მანამდე არსებულ პართიასა და აქემენიდურ სპარსეთზე 다운로드. თუმცა ნათლადაა წარმოდგენილი ირანულის და განსაკუთრებით ჰიბრიდული ირანულის გავლენით არსებული ფართო კავკასიური საზოგადოების სრული სტრუქტურა 다운로드. ამასთან ერთად, ამ ტექსტების კრიტიკულად შესწავლა ავლენს, რომ ძველ ქართულ ენაში, ისევე როგორც კლასიკურ სომხურში, უხვად იყო პართიულიდან და საშუალო სპარსულიდან ნასესხები სიტყვები 영화 창궐 다운로드. კავკასიურ საზოგადოებაზე, ირანულის მსგავსად, დომინირებდა უმეტესად ირანული წარმოშობის გავლენიანი არისტოკრატიული დინასტიები 배드맘스. აგრეთვე ქართლის (იბერია) აღმოსავლეთ საქართველოს სამეფოში სამეფოს ცნება, 320-330-იან წლებში სამეფო ოჯახის გაქრისტიანებამდე დიდი ხნის ადრეც, მჭიდროდ იყო დაკავშირებული არშაკიდულ და განსაკუთრებით სასანიდურ მოდელებზე Mozilla firefox download.

ირანულ-კავკასიურ კავშირში ასევე არსებობს წერილობით მხარე, რომლის ასპექტებს პირველად ეს ნაშრომი აჩვენებს. ქართული ისტორიოგრაფიის უძველესი შემორჩენილი ნიმუშები საოცარ პარალელებს ავლენს დაკარგულ სასანიდურ “მეფეთა წიგნთან” (Xwaday-namag), ფირდოუსის შაჰნამეს ერთ-ერთ წინამორბედთან. როგორც რეგიონის დამაახლოებელი ხშირი კულტურათაშორისი ქსელის არსებული პროდუქტები, ადრეული ქართული ნარატივები აძლიერებს ჩვენს წარმოდგენას ირანული სამყაროს მრავალფეროვნებაზე და ანახებს ირანული და ირანიკული მოდელების გამძლეობას შუა საუკუნეების ეპოქამდე.

Rapp Jr, S. H. (2014). The Sasanian World Through Georgian Eyes: Caucasia and the Iranian Commonwealth in Late Antique Georgian Literature. Ashgate Publishing, Ltd.

See on books.google.com; Stephen H. Rapp Jr., e-Sasanika; Review (Adam McCollum, sehepunkte)

David Braund – Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 BC-AD 562

ეს არის უძველესი საქართველოს პირველი სრული აღწერა დაწერილი თავად საქართველოს გარედან 페도라 17 다운로드. ეს არის აგრეთვე გასულ ათწლეულებში საქართველოში ჩატარებული მნიშვნელოვანი არქეოლოგიური სამუშაოს წარმოდგენა 오렌지캬라멜 다운로드. წიგნის უმთავრესი მიზანია უძველესი საქართველოს ზოგადად მეცნიერების მსოფლიოსადმი გაცნობა 다운로드. ეს არ არის მხოლოდ მიტოვებული რეგიონის ისტორია, არამედ გაცნობის მცდელობა ანტიკურობის სპეციალისტებისთვის ახლობელი შემდეგი თემებისა და საკითხების: პერიფერიის მითები, განსაკუთრებით მედეას და ოქროს საწმისის; კავკასიის მთები და მისი გასასვლელები; ბერძნული კოლონიზაცია; სპარსული, ათენური და სელევკიდური იმპერიები; პომპეუსის მიერ მითრიდატეს იმპერიის დაპყრობა; აღმოსავლეთ შავი ზღვის რეგიონში რომაული საზღვრის განვითარება; რომაული დიპლომატია იბერიაში; იბერიის გაქრისტიანება; სამხრეთ კავკასიაში სასანიდური ამბიციები და ბიზანტიური ომები 다운로드. ავტორი უკანასკნელ ათწლეულში მნიშვნელოვანი პერიოდი ცხოვრობდა საქართველოში 다운로드. მან ფართოდ გამოიყენა ქართული და რუსული სამეცნიერო სამუშაოები და აქვს მის მიერ განხილული უმეტესი ადგილების პირველადი ცოდნა 엘시드 다운로드.

Braund, D. (1994). Georgia in Antiquity: A History of Colchis and Transcaucasian Iberia, 550 BC-AD 562. Clarendon Press 구글 드라이브 폴더째.

Available at Amazon.com; Review (Everett L 다운로드. Wheeler, Bryn Mawr Classical Review)

Peter Nasmyth – Georgia: In the Mountains of Poetry

ეს არის თანამედროვე საქართველოს პირველი ყოვლისმომცველი კულტურული და ისტორიული შესავალი 윈도우10 익스플로러 10 다운로드. ის ფარავს ქვეყანას რეგიონების მიხედვით და იღებს ლიტერატურული მოგზაურობის ფორმას, საბჭოთა საქართველოდან თანამედროვე დამოუკიდებელ ერ-სახელმწიფომდე ტრანზიციის სახით 다운로드.

საქართველოს აღწერილი ისტორია დაახლოებით 3,000 წლისაა 포켓 몬스터 xy nds 다운로드. ქართველები 330 წელს გაქრისტიანდნენ  და მათმა ბაგრატიონთა მონარქიამ 1000 წელზე მეტხანს გასტანა 다운로드. კომუნისტები რეგიონს 1921 წლიდან მართავდნენ, მაგრამ მათმა ძლიერმა რეპრესიებმა ვერ შეძლეს ქართველთა ძლიერი ეროვნულობის შეგრძნების აღმოფხვრა 다운로드. გორბაჩოვის დროს, ქართველთა დამოუკიდებლობა შეუქცევადი გახდა 주니몽 다운로드. ნესმიტის ცოცხალი და დარგობრივი აღწერა ადგენს სახელმწიფოებრიობის მოპოვებამდე ქვეყნის გამორჩეულ კულტურულ და ისტორიულ მოგზაურობას.

ხუთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ხშირი  მოგზაურობის შედეგად, პიტერ ნესმიტი გამორჩეულად კვალიფიციურია საქართველოზე საწერად. მისი ავტორიტეტული და დინამიური წიგნი დაფუძნებულია თანამედროვე ქართველებთან ასობით ინტერვიუზე, სოფლის მღვდლებიდან შავ ბაზარში დასაქმებულებამდე. საქართველო იქნება აუცილებლად წასაკითხი ამ რეგიონში ყველა დაინტერესულისთვის, აგრეთვე სტუდენტებისთვისა და მკვლევარებისთვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ ცხოვრების აღწერა ძველი საბჭოთა წყობის დანგრევის შემდეგ ყოფილ რესპუბლიკათა შორის უმდიდრესსა და ყველაზე დრამატულში.

Nasmyth, P. (2006). Georgia: In the Mountains of Poetry. London: Routledge, 3rd revised edition.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე