კატეგორიის არქივი: ეკონომიკა

Lela Rekhviashvili – Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government

მოცემული კვლევა კითხულობს რა იყო  2003 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი განვითარების მიმართულება საშინაო და საერთაშორისო პუბლიკისთვის 다운로드? რა როლს წარადგენდა საქართველოს მთავრობა სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში 서든 어택 월핵 다운로드? კვლევა აღწერს 2004-2012 წლებს შორის საქართველოში პოლიტიკური ნარატივის განვითარების ევოლუციას Fotonica download.

Rekhviashvili, L. (2013). Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

დავით გზირიშვილი – დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები

유튜브 직캠 다운로드

საქართველომ დამოუკიდებლობის 20 წლის მანძილზე სცადა საბჭოთა მემკვიდრეობით მიღებულ ნანგრევებზე სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის ორი დიამეტრალურად განსხვავებული სისტემის შექმნა (რაც თანხვედრაში იყო სახელმწიფო აღმშენებლობის ზოგად მიმართულებასთან). არცერთი სისტემა არსით არ იყო ბუნებრივად შერწყმული სახელმწიფო, საბაზრო თუ საზოგადო-
ებრივ ინსტიტუტებთან 내 트위터 데이터.

გზირიშვილი, დ. (2012). დამოუკიდებელი საქართველო – სოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის სისტემები 체인지가이 다운로드. თბილისი, ღია საზოგადოება-საქართველო.

ჩამოტვირთვა

 

Kate Schecter – The Privatization of the Georgian Healthcare System

자바7 32비트

ეს სტატია ამოწმებს დრამატულ ცვლილებებს, რომელიც მოხდა ქართულ ჯანდაცვის სისტემაში 2003 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ 다운로드? რა იყო მოტივაცია ქართული ეკონომიკის, მათ შორის ჯანდაცვის სექტორის, სწრაფი პრივატიზაციის მიზეზი 다운로드?

Schecter, K. (2011). The privatization of the Georgian healthcare system. Anthropology of East Europe Review, 29(1), 16-22.

ჩამოტვირთვა

 

Vladimer Papava – The Political Economy of Georgia’s Rose Revolution

ვარდების რევოლუციამ ახალი თავი გახსნა თანამედროვე საქართველოს ისტორიაში 아나콘다 다운로드. პოსტ-რევოლუციურმა მთავრობამ მიაღწია რიგ წარმატებებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა მნიშვნელოვნად გაზრდილი სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლები, კორუფციასთან ბრძოლა და ეფექტური თანამშრომლური ურთიერთობების გამართვა საერთაშორისო ფინანსურ ინსტიტუტებთან 영화 스틸 다운로드. ამავე დროს, მან დაუშვა რამდენიმე შეცდომა, ზოგადად დემოკრატიულ სახელმწიფოს მშენებლობაში და განსაკუთრებით, მის ეკონომიკურ პოლიტიკაში 다운로드. მისი ურთიერთობები რუსეთთან და გადაჭარბებული დაუცველობა რუსული ინვესტიციების მიმართ იყო განსაკუთრებით შემაშფოთებელი 화석파이터 다운로드. ქვეყნის პოლიტიკა საჭიროებს მცირედით შეცვლას დემოკრატიის დასაცავად და შემდგომი ეკონომიკური ზრდის ხელშესაწყობად 웅진북클럽통 다운로드.

Papava, V. (2006). The political economy of Georgia’s Rose Revolution. Orbis,50(4), 657-667 다운로드.

ჩამოტვირთვა

ალექსი გუგუშვილი – კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში

1926-1985 წლებში საქართველოში დაბადებულთა მონაცემებზე დაყრდნობით ოჯახური ურთიერთობებისა და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულების გამოკვლევისა და უმაღლესი განათლებისა და მაღალკვალიფიციური პროფესიის დაუფლების წრფივი ალბათობის რეგრესიული მოდელების გამოყენებით, მოცემული კვლევა წარმოაჩენს ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში მაღალ კონსტრუირებულ უთანასწორობას, რაც განსაკუთრებით გამძაფრდა 1976-85 წლების თაობისთვის rpg 만들기 xp.

გუგუშვილი, ა. (2012). კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში 한국어 사전 다운로드. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა