ტეგების არქივი: რუსეთის იმპერია

Stephen F. Jones – Socialism in Georgian Colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო ყველაზე წარმატებული სოციალ-დემოკრატიული მოძრაობა რუსეთის იმპერიაში 토파즈 다운로드. მისი მცირე ზომის მიუხედავად, მან წარმოშვა 1917 წლის მრავალი წამყვანი რევოლუციური ფიგურა, მათ შორის ირაკლი წერეთელი, კარლო ჩხეიძე, ნოე ჟორდანია და იოსებ სტალინი 4k 비디오 다운로드. საწყის ორ თავში, სტივენ ჯონსი წერს პირველ ინგლისურ ისტორიას ამ დამსახურებლად მივიწყებული ეროვნული მოძრაობისა, რომელიც წარმოადგენდა მეოცე საუკუნის დასაწყისში ევროპული სოციალ-დემოკრატიის ერთ ადრეულ მაგალითს 다운로드.

ქართული სოციალ-დემოკრატია იყო რუსული სოციალ-დემოკრატიის ნაწილი, რომლიდანაც ბოლშევიზმი და მენშევიზმი წარმოიშვა 겟 아웃 한글 자막. ინოვაციურმა თეორეტიკულმა პროგრამებმა და ტაქტიკამ ქართული სოციალ-დემოკრატია მიიყვანა დამოუკიდებელ გზამდე .net framework 4.6 다운로드. გავლენიანმა ქართულმა ორგანიზაციამ მის უკან გააერთიანა ყველა მშობლიური კლასი და შესანიშნავი პრეცედენტი შეუქმნა მეოცე საუკუნის მრავალ ანტი-კოლონიურ ნაციონალისტურ მოძრაობას 링크티비. ამავე დროს, ქართული სოციალ-დემოკრატია მისდევდა “ევროპულ” გზას, “მესამე გზას, რომელიც ცდილობდა საბაზისო დემოკრატიის, კერძო წარმოებისა და კერძო მიწის საკუთრების შერწყმას სოციალისტურ იდეოლოგიასთან 다운로드.

ერთ-ერთი იშვიათი ქართულად მოლაპარაკე დასავლელი ისტორიკოსი, ჯონსი ავსებს დიდ სიცარიალეებს რუსეთის იმპერიის რევოლუციური და ნაციონალური მოძრაობების ისტორიაში 다운로드.

Jones, S. F. (2005). Socialism in Georgian colors: The European Road to Social Democracy, 1883-1917. Harvard University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Susanne Hillman, Australian Slavonic and East European Studies)

Ronald Grigor Suny – The Making of the Georgian Nation

როგორც საბჭოთა იმპერიის დაშლიდან აღმოცენებული სხვა რესპუბლიკები, საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკა წარსულს ანახლებს, აღადგენს რაც იყო დავიწყებული ან დამახინჯებული რუსული და საბჭოთა ხანგრძლივი მმართველობის დროს keynote 무료. მოახერხებს თუ არა საქართველო წარმატებულად გარდაქმნას კონფლიქტებით გარემოცული საზოგადოებიდან პლურალისტურ დემოკრატიულ ერამდე დამოკიდებულია ქართველთა მიერ ისტორიის გადახედვაზე 하모니 다운로드.

ეს არის ქართული ისტორიის პირველი ყოვლისმომცველი დამუშავება, რომელიც მოიცავს ქართველთა ეთნოგენეზისს ქრისტეს შობიდან პირველ ათასწლეულში, მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეებში რუსულ და საბჭოთა მმართველობას, 1991 წელს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის წარმოშობას, მას მოყოლილ ეთნიკურ და სამოქალაქო საომარ მოქმედებებს და პერსპექტივებს საქართველოს მომავლისთვის 프레임워크 다운로드.

Suny, R. G. (1994). The Making of the Georgian Nation. Indiana University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე

Thomas de Waal – The Caucasus: An Introduction

ამ მიმზიდველ წიგნში, ცნობილი ჟურნალისტი თომას დე ვაალი, დადებითად შეფასებული შავი ბაღის (The Black Garden) ავტორი, ამტკიცებს, რომ კავკასიის შიდა დინამიკა და ისტორია ფართო მსოფლიოსგან უფრო მეტად კომპლექსურ დაფასებას მოითხოვს 다운로드. კავკასია ხშირად განხილულია, როგორც რუსეთის ისტორიის შიდა სიუჟეტი ან უბრალო ჭიშკარი აზიაში acm 인증서 다운로드. საქართველოში ხუთ-დღიანი ომი, რომელიც 2008 წელს მთავარ საერთაშორისო სკანდალად გადაიზარდა, ადასტურებს, რომ ეს კვლავ ფეთქებადი რეგიონია 다운로드. ამ წიგნში, დე ვაალი გვაწვდის ამგვარ მდიდარ, ღრმა და უაღრესად საჭირო დაფასებას, რომელიც ააშკარავებს, რომ სამხრეთ კავკასია – სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და მათი უამრავი პატარა რეგიონი, ანკლავები და მოწყვეტილი ერთეულები, თავად არის შთამბეჭდავი და გამორჩეული მსოფლიო 힘을 내요 미스터 리 다운로드. ისტორიული ფონის და პოსტ-1991 წლის ღრმა ანალიზის მოწოდებით, დე ვაალი ნათელს ხდის, თუ როგორ დაზარალდა რეგიონი დამოუკიდებლობისკენ მგზნებარე სწრაფვითა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ გაჩენილი სამი მთავარი კონფლიქტით (ყარაბაღი, აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი) 다운로드. წიგნი ამოწმებს რეგიონს, როგორც ენერგიის მსხვილ მწარმოებელსა და ექსპორტიორს და გვაწვდის საქართველოში ვარდების რევოლუციის, მიხეილ სააკაშვილის აღმასვლისა და აგვისტოს ომის ჩამთრევ აღწერას 무료 연하장 다운로드.  ის აგრეთვე წარმოგვიდგენს სამხრეთ კავკასიის, როგორც ერთიანი სიცოცხლისუნარიანი რეგიონის მარცხს 다운로드. დამატებით, წიგნში  შეხვდებით უამრავ “ყუთს”, რომელიც ისეთი გვერდითი საკითხების მოკლე აღწერაა, როგორიცაა ქურთები, თურქულ-სომხური დაახლოება, რეგიონის, როგორც “საბჭოთა ფლორიდის” პოპულარიზაცია, ყველაზე ცნობილი ქართველი – სტალინი. კავკასია გვაძლევს ამ მღელვარე რეგიონის ცოცხლად დაწერილ და დროულ აღწერას, რომელიც აუცილებელი გახდება ყველა მსოფლიო პოლიტიკით დაინტერესებულებისთვის. ეს არის, ასევე, მასტიმულირებელი წასაკითხი სავარძლის მოგზაურებისთვის და ყველას ცნობისმოყვარესთვის მსოფლიოს შორეული კუთხეების შესახებ.

De Waal, T. (2010). The Caucasus: An Introduction. Oxford University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (The Economist)

Ronald Grigor Suny – The Emergence of Political Society in Georgia

다운로드

რონალდ გრიგორ სუნის მიხედვით, საქართველოს პრობლემების მიმართ სოციალისტური და ლიბერალური პასუხების საპირისპიროდ ნაციონალიტურის წარმოშობა, ევოლუცია და შედარებითი სიძლიერე საჭიროებს დეტალურ დაკვირვებას იმ სოციალურ კონტექსტსა და ინტელექტუალურ გარემოზე, სადაც ეს მოძრაობები გაჩნდა 드럼 샘플 다운로드. კვლევის მიზნებისთვის, ავტორი იღებს ცნებას მარქსის კლასობრივი ფორმაციის ანალიზიდან და არგებს მას ქართული ეროვნული ჩამოყალიბების ისტორიას 다운로드.

Suny, R. G. (1980). The Emergence of Political Society in Georgia. Wilson Center, Kennan Institute for Advanced Russian Studies.

ჩამოტვირთვა

W. E. D. Allen – New Political Boundaries in the Caucasus

nwc 한글

“The Geographical Journal”-ის 1927 წლის მაისის გამოცემაში, ვ 다운로드. ე. დ. ალენი საუბრობს ცარისტული რუსული “კავკასიის სამეფისნაცვლოს” გაუქმების შედეგად შექმნილ ახალ, “სახალხო რესპუბლიკებზე”, რომლებიც დამოუკიდებლობის მცირე პერიოდის შემდეგ, საბჭოთა მართვის ქვეშ მოექცნენ 다운로드.

Allen, W. E. D. (1927). New Political Boundaries in the Caucasus. Geographical Journal, 430-441.

ჩამოტვირთვა