ტეგების არქივი: პოლ მანინგი

Paul Manning – Semiotics of Drink and Drinking

სასმელი, როგორც განხორციელებული სემიოტიკური და მატერიალური ფორმა, სოციალურ ცხოვრებას აიოლებს 마사무네의 리벤지. ეს წიგნი ამოწმებს სასმელის უმთავრეს ბუნებას მოდულური მაგრამ ურთიერთდაკავშირებული ეთნოგრაფიული დისკუსიების მეშვეობით 유진표 천년지기 다운로드. წიგნი ყურადღებას აქცევს თუ როგორ იქცევა სპეციფიური სასმელის (ყავა, ღვინო, წყალი, ლუდი) მატერიალურობა სემიოტიკურ მედიუმად კონკრეტული დროისა და სივრცის სოციალურობის კატეგორიაში 다운로드.

როგორც ღიად შედარებითი სემიოტიკური ნაშრომი, წიგნი იყენებს ნაცნობ და უცნობ მაგალითებს იმის საჩვენებლად, თუ როგორ არიან მსგავსი მატერიული თვისებების სასმელები სემიოტიკურად ორგანიზებული ძალიან განსხვავებულ სმის ჩვეულებებში 다운로드. ასეთი შემთხვევებია ისეთი სხვაგვარი ეთნოგრაფიული მაგალითები, როგორიც ყავის და საუბრის კავშირია (სტარბაქსში შეკვეთის დროს) 12번째 솔저 다운로드. მომდევნო თავები აღწერს ჯინის სიმშრალეს თანამედროვე კოქტეილის წვეულებასთან კავშირში და ლუდის ბრენდების ჩასმას ერის ეთნოგრაფიულ წარმოსახვაში 다운로드. სოციალურობის ექსკლუზიურად ადამიანურ დრამაში სასმელების უბრალო მიზნად მოპყრობის ნაცვლად, წიგნი მათ, როგორც სცენაზე აქტორებად წარადგენს.

Manning, P. (2012). Semiotics of Drink and Drinking. Bloomsbury Academic.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Jonathan L. Larson, Language in Society)

Kristof Van Assche, Joseph Salukvadze and Nick Shavishvili (eds.) – City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet

ეს ესეების კოლექცია ფარავს მრავალ დისციპლინას, მათ შორის ქალაქგეგმარებას, არქიტექტურასა და ისტორიას 다운로드. ნაშრომი ფოკუსირდება თანამედროვე საქართველოში ქალაქის კულტურისა და ქალაქგეგმარების ურთიერთდაკავშირებულ ტრანზიციებზე 다운로드. ის შესანიშნავი მოცულობითა და სიღრმით ადგენს ქალაქის კულტურასა და დაგეგმარებას შორის არსებულ კავშირებს 그린파워. ქართველი და საერთაშორისო მეცნიერების ეს გაერთიანება ურთიერთობათა მრავალფეროვნების ღრმა ანალიზის საშუალებას იძლევა 다운로드. ამგვარი ანალიზი ახლებურად აშუქებს ქალაქგეგმარებას, ცოდნის, ნდობის, ქსელებისა და მემკვიდრეობის როლს და ნათელყოფს “ტრანზიციის” ცნებების ნაკლულოვანებებს 최신 ccm 다운로드. იდენტობის ცნებები კვლავ და კვლავ მეორდება ესეებში, ხოლო ქალაქის სივრცე იდენტობის პოლიტიკისთვის არენად ჩნდება. ეს წიგნი დროულია კავკასიის კონფლიქტების მცირე ხნის წინ განახლებული ისტორიის გათვალისწინებით. მას წვლილი შეაქვს ამ სფეროს მეცნიერებაში ქალაქისა და საზოგადოების გარდაქმნის სირთულეების აღწერით, როდესაც საფრთხეები მოახლოებულია, რესურსები იშვიათი და დემოკრატიული ინსტიტუტები სუსტი.

Van Assche, K., Salukvadze, J., & Shavishvili, N. (Eds.). (2009). City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet. Edwin Mellen Press.

Chapter by Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Nino Tsitsishvili (ნახეთ muzicrimes.com-ზე)

Paul Manning – Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries

მანინგი ანთროპოლგიურად და ისტორიულად განიხილავს საქართველოს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში მეცხრამეტე საუკუნის ინტელიგენციის ბეჭდვითი პუბლიკის ჩამოყალიბებას 다운로드. სხვების მიერ იშვიათად აღიარებული, მაგრამ მისწრაფებებით მაინც “ევროპის” ნაწილი, ევროპულ იდენტობაზე პრეტენზიის გასაცხადებლად საქართველო შეეცადა ევროპული სტილის პუბლიკის შექმნას 다운로드. ამ მცდელობებმა აგრეთვე წარმოშვა თვით-განსაზღვრის კრიზისი 크리스탈 디스크 다운로드. ევროპულმა საქართველომ ახლად დაპყრობილ ორიენტალურ საქართველოში გაზეთის კორესპონდენტების გაგზავნისას აღმოაჩინა ამ მიწაზე მცხოვრები ადამიანების უცნობობა 성난 변호사 다운로드. ამ შეხვედრისას, ევროპული საქართველოს პუბლიკის საზოგადოება უძლური აღმოჩნდა შეეთვისებინა ორიენტალური საქართველოს “უცნობი მიწის” ხალხი 다운로드. ამ კრიზისმა წარმოშვა საქართველოს საზოგადოებრივი ცხოვრების და ევროპული იდენტობის  ცნებები, რომელსაც ეს წიგნი იკვლევს 사기열전 다운로드.

Manning, P. (2012). Strangers in a Strange Land: Occidentalist Publics and Orientalist Geographies in Nineteenth-Century Georgian Imaginaries. Academic Studies Press.

ნახეთ Academia.edu-ზე; რეცენზია (Rebecca Gould, Ab Imperio)

 

Paul Manning – Describing Dialect and Defining Civilization in an Early Georgian Nationalist Manifesto: Ilia Ch‘avch’avadze’s “Letters of a Traveler”.

ამ ნაშრომში ავტორი უმეტესწილად დაინტერესებულია ლელთ ღუნიას სიტყვაში ფორმისა და შინაარსის რიტორიკული დაპირისპირების შესწავლაში, რომლის სწორ რეალისტურ რეპრეზენტაციას ჭავჭავაძე ტექსტის ერთადერთ პროექტად წარმოადგენს 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ჭავჭავაძე იყენებს ამ ოპოზიციას მისი პირადი ურთიერთობის ასახსნელად გლეხ ლელთ ღუნიასადმი, როგორც “ინტელიგენციის” წარმომადგენლის “ხალხისადმი”, რომლითაც ქმნის ენისა და ხალხის ორგანულ კავშირს 다운로드.

Manning, H. P. (2004). Describing Dialect and Defining Civilization in an Early Georgian Nationalist Manifesto: Ilia Ch ‘avch’avadze’s “Letters of a Traveler”. The Russian Review, 63(1), 26-47 다운로드.

ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე

 

Marcello Cherchi and Paul Manning – Disciplines and Nations: Niko Marr vs. His Georgian Students on Tbilisi State University and the Japhetidology/ Caucasology Schism

წინამდებარე ესსე რამდენიმე მხრიდან განიხილავს ნიკო მარს და მის სამეცნიერო ღვაწლს 동방영야초 다운로드. პირველი ნაწილი ცდილობს, მეთოდოლოგიური მხრიდან გამოაჩინოს, რომ ნიკო მარის რამდენიმე ადრეული ნაშრომი საკმაოდ კარგად ჯდებოდა შედარებითი ლინგვისტიკის იმდროინდელ პარადიგმაში 다운로드. შემდეგ ავტორები დეტალურად განიხილავენ მარის პირად ურთიერთობებს, ძირითადად – ანტაგონისტურს, რომლებიც როგორც ჩანს, მისი კარიერაზე დიდ გავლენას ახდენენ 다운로드. ასევე, როგორ მოხდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ ჩამოყალიბებული იდეების უარყოფა მისივე მოსწავლეების მიერ 언홀리 디재스터 다운로드.

Cherchi, M., & Manning, H. P. (2002). Disciplines and Nations: Niko Marr vs. His Georgian Students on Tbilisi State University and Japhetidology/Caucasology Schism. The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, (1603), 66.

ჩამოტვირთვა