ტეგების არქივი: არასამთავრობო ორგანიზაციები

Ghia Nodia – The Role of Democracy Research Organizations in Georgia

qnap

ეს კვლევა ეყრდნობა ავტორის პირად გამოცდილებას, როგორც დაახლოებით ოცი წლის მანძილზე დემოკრატიის თინქ თენქის ლიდერის, აგრეთვე უამრავ ინტერვიუსა და დისკუსიებს კოლეგებთან სამოქალაქო საზოგადოებასა და პოლიტიკურ წრეებში gns3 ios 이미지.

Nodia, G. (2013). The Role of Democracy Research Organizations in Georgia. National Endowment for Democracy, Democracy Think Tanks in Action, 31 유니버스 샌드박스 2 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Orysia Lutsevych – How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine

다운로드

ეს ნაშრომი ამოწმებს სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში 다운로드. ის რჩევას იძლევა, თუ როგორ შეიძლება დონორების მიდგომა მისი გაძლიერებისთვის გარდაიქმნას უფრო ეფექტურად დემოკრატიიზაციის მხარდასაჭერად 유튜브 레드 pc 다운로드.

Lutsevych, O. (2013). How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. Chatham House, Brifieng Paper. 

ჩამოტვირთვა

Zaza Shatirishvili – “Old” Intelligentsia and “New” Intellectuals: The Georgian Experience

인터넷 주소 동영상 다운로드

ზაზა შათირიშვილი მიმოიხილავს ქართველი ინტელექტუალების ორ თაობას შორის მსგავსებებს და განსხვავებებს 도화의 저택 다운로드. იგი ძველი ნომენკლატურის წარმომადგენლებს ადარებს ახალ მეცნიერებს, რომლებიც დომინირებენ მზარდ არასამთავრობო სექტორს

Shatirishvili, Z 다운로드. (2003, 06 26). “Old” Intelligentsia and “New” Intellectuals: The Georgian Experience. Retrieved from Eurozine: http://www.eurozine.com/articles/2003-06-26-shatirishvili-en.html

ჩამოტვირთვა