ტეგების არქივი: კონფლიქტი

Cory Welt – The Thawing of a Frozen Conflict: the Internal Security Dilemma and the 2004 Prelude to the Russo-Georgian War

სამხრეთ ოსეთში განვითარებული 2004 წლის კონფლიქტის შეფასება კარგ საფუძველს წარმოადგენს 2008 წლის ომის გასაანალიზებლად 말해 뭐해 mp3. ისევ როგორც 2008 წლის ომი, 2004 წლის კონფლიქტის მიზეზიც მეტწილად უსაფრთხოების დილემაში უნდა ვეძებოთ 유닉스 ftp 다운로드. ეს კონფლიქტი წარმოადგენს 2008 წლამდელ პრეცედენტს იმისა, თუ როგორ შეიძლება, რომ შეზღუდული შეტევითი განზრახვა, საფრთხის მოლოდინი,  გაურკვევლობა, წინმსწრები კოგნიტური სქემები და არასწორი აღქმები გახდეს დაუგეგმავი და გაუთვალისწინებელი ომის მიზეზი რუსეთსა და საქართველოს შორის 티 맵 다운로드.

Welt, C. (2010). The thawing of a frozen conflict: the internal security dilemma and the 2004 prelude to the Russo-Georgian War. Europe-Asia Studies62(1), 63-97 프로토타입 2 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Ghia Nodia – Causes and Visions of Conflict in Abkhazia

გია ნოდიას ეს ნაშრომი აანალიზებს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს ოთხი მთავარი აქტორის პერსპექტივიდან (საქართველო, აფხაზეთი, რუსეთი და დასავლეთი) 다운로드. ნაშრომი აგრეთვე მოიცავს ქართული და აფხაზური ეროვნული პროექტების ჩამოყალიბების პროცესს 다운로드. დასკვნით ნაწილში განხილულია კონფლიქტის გადაჭრის სხვადასხვა შესაძლო გზები 다운로드.

Nodia, G. (1997). Causes and Visions of Conflict in Abkhazia. Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies, UC Berkeley.

ჩამოტვირთვა

Neil MacFarlane – Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus

ეს სტატია ეხება სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკურ ტრანსფორმაციასა და მის გავლენას რეგიონულ უსაფრთხოებაზე 마이크로소프트 파워포인트. სტატიის მიხედვით, გვიანი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა პერიოდის დემოკრატიზაცია რეგიონში უსაფრთხოების გაუარესების მნიშვნელოვანი წყარო იყო 스카이캐슬 무료 다운로드. ამის მიზეზი მნიშვნელოვანწილად ის არის, რომ დემოკრატიზაციამ ნაციონალისტური და შოვინისტური იდეების არტიკულაციისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა. ამასთან, დემოკრატიზაციამ, გარკვეულწილად, ისეთი სტრუქტურა ჩამოაყალიბა, რომელმაც ელიტების მიერ ნაციონალური მითებით მანიპულირებას შეუწყო ხელი Cura 3.6 download. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიზაციას თავისთავად პროაქტიული როლი არ უთამაშია კონფლიქტების გაღვივებაში; ავტორის შეფასებით, დემოკრატიზაცია წარმოადგენდა გარემოს, რომელმაც პოტენციურ კონფლიქტებს “ნება დართო” და საშუალება მისცა, გადაზრდილიყო რეალურ ომებში.

MacFarlane, S. N. (1997). Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus. Government and Opposition32(03), 399-420.

ჩამოტვირთვა

Johan Galtung – Some Observations on the Caucasus

იოჰან გალტუნგის მიერ 1997 წელს თბილისში წაკითხული ლექციის ამ ტექსტში ავტორი განიხილავს კონფლიქტისა და თანამშრომლობის საკითხებს კავკასიაში catia v5r21 다운로드. პირველ ნაწილში, ავტორი საუბრობს კავკასიის კონფლიქტების სტრუქტურულ მიზეზებზე და ადარებს მათ ბალკანეთის ომებს 다운로드. შემდეგ, გალტუნგი გამოყოფს კავკასიაში გავრცელებულ სამ კულტურულ მახასიათებელს, რომლებიც კავკასიის რეგიონში სამშვიდობო პროცესისთვის დაბრკოლებას წარმოდგენს 다운로드. დასკვნით ნაწილში, ავტორი ხაზს უსვამს კავკასიის ქვეყნებსა და ერებს შორის ღრმა ინსტიტუციური თანამშრომლობის მნიშვნელობას 유튜브 음원 추출 다운로드.

Galtung, J. (1997). Some Observations on the Caucasus. Caucasian Regional Studies, 2(1).

ჩამოტვირთვა

Charles King – The Five-Day War

다운로드

ერთი შეხედვით, რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომი სათავგადასავლო წიგნის ფანტასტიკას ჰგავდა: გამოღვიძებული იმპერია ყოფილ ქვეშევრდომს ეომება სტრატეგიულად უმნიშვნელო მთიანი სამთავროს გამო Show by rock download. სინამდვილეში, ეს იყო კონფლიქტის მოგვარების დამკვიდრებული პრინციპების გვერდის ავლისა და გაეროს წევრი ქვეყნის საზღვრების ერთპიროვნული შეცვლის მცდელობა 평붓체 폰트 다운로드. მომავალი ისტორიკოსებისთვის, სამხრეთ ოსეთის კრიზისი იმ მომენტის დასაწყისის აღმნიშვნელი გახდება, როდესაც რუსეთმა უარყო არსებული საერთაშორისო ინსტიტუტები და შეუდგა საკუთარი ინსტიტუტების შექმნას 다운로드.

King, C. (2008). The Five-Day War: Managing Moscow after the Georgia Crisis. Foreign Affairs, 87, 2.

ჩამოტვირთვა