ტეგების არქივი: კავკასია

W. E. D. Allen – New Political Boundaries in the Caucasus

nwc 한글

“The Geographical Journal”-ის 1927 წლის მაისის გამოცემაში, ვ 다운로드. ე. დ. ალენი საუბრობს ცარისტული რუსული “კავკასიის სამეფისნაცვლოს” გაუქმების შედეგად შექმნილ ახალ, “სახალხო რესპუბლიკებზე”, რომლებიც დამოუკიდებლობის მცირე პერიოდის შემდეგ, საბჭოთა მართვის ქვეშ მოექცნენ 다운로드.

Allen, W. E. D. (1927). New Political Boundaries in the Caucasus. Geographical Journal, 430-441.

ჩამოტვირთვა

Robert Larsson – Georgia’s Search for Security

საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემების განხილვა ყველაზე ხშირად კონფლიქტების, გეოპოლიტიკისა და მილსადენების ჭრილში ხდება 윈도우 10 msdn 다운로드. ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე ნაშრომი ამ თემებს მხოლოდ ქვემდებარე როლს ანიჭებს და ფოკუსს ეროვნული უსაფრთხოების აქტორებზე, საერთაშორისო სტრუქტურებსა და უსაფრთხოების დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე აკეთებს 일본 카카오톡 다운로드. ამ ნაშრომის მიზანია საქართველოში უსაფრთხოების კრიტიკული შეფასება 2003 წლის მდგომარეობით 낚시신공. ამ მიზნით, ნაშრომი მოცემულ სამ კითხვას სცემს პასუხს: 1. რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურები 다운로드? 2. რა პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში? 3. რა გრძელვადიან საკითხებსა და რისკებს შეიცავს საქართველოსა და აშშ-ის თანამშრომლობა უსაფრთხოების დარგში?

Larsson, R. (2003). Georgia’s Search for Security: An Analysis of Georgia’s National Security Structures and International Cooperation. Occasional Paper No.1, Georgian Foundation for Security and International Studies, Tbilisi.

ჩამოტვირთვა

Neil MacFarlane – Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus

ეს სტატია ეხება სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკურ ტრანსფორმაციასა და მის გავლენას რეგიონულ უსაფრთხოებაზე 마이크로소프트 파워포인트. სტატიის მიხედვით, გვიანი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა პერიოდის დემოკრატიზაცია რეგიონში უსაფრთხოების გაუარესების მნიშვნელოვანი წყარო იყო 스카이캐슬 무료 다운로드. ამის მიზეზი მნიშვნელოვანწილად ის არის, რომ დემოკრატიზაციამ ნაციონალისტური და შოვინისტური იდეების არტიკულაციისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა. ამასთან, დემოკრატიზაციამ, გარკვეულწილად, ისეთი სტრუქტურა ჩამოაყალიბა, რომელმაც ელიტების მიერ ნაციონალური მითებით მანიპულირებას შეუწყო ხელი Cura 3.6 download. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიზაციას თავისთავად პროაქტიული როლი არ უთამაშია კონფლიქტების გაღვივებაში; ავტორის შეფასებით, დემოკრატიზაცია წარმოადგენდა გარემოს, რომელმაც პოტენციურ კონფლიქტებს “ნება დართო” და საშუალება მისცა, გადაზრდილიყო რეალურ ომებში.

MacFarlane, S. N. (1997). Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus. Government and Opposition32(03), 399-420.

ჩამოტვირთვა

Ronald Grigor Suny – The Pawn of the Great Powers: The East-West Competition for Caucasia

კავკასია, ისევე როგორც პოსტ-საბჭოთა სივრცის დიდი ნაწილი, დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის პაექრობის ასპარეზად იქცა 다운로드. სამხრეთ კავკასია გახდა რუსეთისათვის პირველი შესაძლებლობა, დაემტკიცებინა, რომ ის შეეწინაღმდეგება აშშ-ის, ნატოსა და ევროკავშირის მიერ ყოფილი სსრკ-ის სამხრეთ ნაწილში შეღწევის მცდელობებს 짠짜라 다운로드. რუსეთის პოლიტიკა კავკასიაში არ წარმოადგენს იმპერიული კონტროლის პროგრამას; მისი მიზანია რუსეთის საზღვრებთან მდებარე რეგიონებში სხვა ძალების, რომელთა შორის უპირველესად აშშ და ნატო მოიაზრებიან, გავლენის შეკავება და უკუგდება visual studio 2015 iso. 2008 წლის აგვისტომდე რუსეთი ამ მიზნის მისაღწევად “რბილ ძალას” იყენებდა; 2008 წელს კი მან აჩვენა, რომ “ხისტი ძალის” გამოყენებაც შეუძლია 히토미 고용량 다운로드. აქედან გამომდინარე, 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი გარდამტეხი მომენტია დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ურთიერთობებში: ამ დროიდან მოყოლებული რუსეთი მეტი გაბედულობით იმოქმედებს მასზე ძლიერი კონკურენტების მიმართ.

Suny, R. G. (2010). The pawn of great powers: The East–West competition for Caucasia. Journal of Eurasian Studies, 1(1), 10-25.

ჩამოტვირთვა

Johan Galtung – Some Observations on the Caucasus

იოჰან გალტუნგის მიერ 1997 წელს თბილისში წაკითხული ლექციის ამ ტექსტში ავტორი განიხილავს კონფლიქტისა და თანამშრომლობის საკითხებს კავკასიაში catia v5r21 다운로드. პირველ ნაწილში, ავტორი საუბრობს კავკასიის კონფლიქტების სტრუქტურულ მიზეზებზე და ადარებს მათ ბალკანეთის ომებს 다운로드. შემდეგ, გალტუნგი გამოყოფს კავკასიაში გავრცელებულ სამ კულტურულ მახასიათებელს, რომლებიც კავკასიის რეგიონში სამშვიდობო პროცესისთვის დაბრკოლებას წარმოდგენს 다운로드. დასკვნით ნაწილში, ავტორი ხაზს უსვამს კავკასიის ქვეყნებსა და ერებს შორის ღრმა ინსტიტუციური თანამშრომლობის მნიშვნელობას 유튜브 음원 추출 다운로드.

Galtung, J. (1997). Some Observations on the Caucasus. Caucasian Regional Studies, 2(1).

ჩამოტვირთვა