ტეგების არქივი: კავკასია

Kevin Tuite – Achilles and the Caucasus

워크래프트3 iso 다운로드

ამ ნაშრომში ავტორი განიხილავს დასავლეთ კავკასიის ხალხებში გავრცელებულ სიმბოლურ საგანს 다운로드. განსაკუთრებით აფხაზებსა და ქართველებში და ორ ინდო-ევროპულ ენობრივ თემში: ოსებში, რომელბიც ცენტრალურ კავკასიაში ორ ათას წელზე მეტ ხანს ცხოვრობენ და ბერძნებში 다운로드.

Tuite, K. 1998. Achilles and the Caucasus. Journal of Indo-European Studies. vol. 26, #3-4, 89– 343.

ჩამოტვირთვა

Georgi Derluguian – The Forgotten Abkhazia: Anatomy of Post-Socialist Ethnic War

გავრცელებული მოსაზრებით, კავკასიის რეგიონში არსებულ კონფლიქტებს საუკუნობრივი მტრობა და მოსკოვის საიდუმლო აქტიურობა უდევს საფუძვლად 가인이어라. ამ სტატიაში, გიორგი დერლუგიანი ამტკიცებს, რომ ეს მოსაზრება ერთდროულად მცდარიცაა და კონფლიქტის მშვიდობიან და გრძელვადიან გადაწყვეტასაც უშლის ხელს 버스 드라이버. ამ სტატიის მთავარ მიზანს სწორედ ამ მოსაზრებისა და აფხაზეთის კონფლიქტში დაპირისპირებული მხარეების მიერ გამოყენებული ნარატივების არგუმენტირებული უარყოფა წარმოადგენს 다운로드.

Derluguian, G. (2000). The forgotten Abkhazia: anatomy of post-socialist ethnic war. PONARS Policy Memo, 163.

ჩამოტვირთვა

Christoph Zürcher – The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nationhood in the Caucasus

პოსტ-საბჭოთა ომები არის კავკასიის რეგიონში ორგანიზებული ძალადობის შედარებითი აღწერა 다운로드. ის მოიცავს შემდეგ ძირითად არეალებს: ჩეჩნეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო და დაღესტანი 다운로드. ზურჩერის მიზანია გაიგოს ამ რეგიონებში ძალადობის ბუნება და წარმოშობა, პოსტ-საბჭოთა რეჟიმების მხრიდან პასუხი და ჩახშობა, მიღებული შედეგები, აგრეთვე თუ რატომ იქცა ზოგიერთი კონფლიქტი სისხლიანად და ზოგი არა. მაგალითად, დაღესტანში რეალური სისხლიანი კონფლიქტი არ წარმოშობილა, რაც რეგიონში პოლიტიკური სტაბილურობის გამონაკლისია 맨인블랙 인터내셔널 자막. წიგნი იძლევა რეგიონის მოკლე ისტორიას, განსაკუთრებით ეხება საბჭოთა კავშირის დაშლას და მიღებულ ცვლილებებს. ზურჩერი სიფრთხილით აღწერს თითოეულ რეგიონის მახასიათებლებს, ეკონომიკურს, ეთნიკურს, რელიგიურსა და პოლიტიკურს, რათა ამით გასაგები გახადოს თუ რატომ გადაიქცა ზოგიერთი კონფლიქტი სისხლიანად და თუ რას შეიძლება მოასწავებდეს რეგიონის მომავალი 유튜브 멀티 다운로드.

ეს მნიშვნელოვანი ნაშრომი იძლევა რეგიონის თანამედროვე და ყოვლისმომცველ მიმოხილვას, აგრეთვე  მობილიზაციასა და ძალადობაზე არსებული თანამედროვე კვლევების ხელმისაწვდომ გაგებას 다운로드.

Zurcher, C. (2007). The Post-Soviet Wars: Rebellion, Ethnic Conflict, and Nnationhood in the Caucasus. NYU Press 다운로드.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Ara Sanjian, Central Asian Survey) (Luisa Bunescu, H-Soz-Kult)

Svante Cornell – Georgia After the Rose Revolution: Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy

ეს ნაშრომი მიმოიხილავს კავკასიის რეგიონში კონფლიქტების წარმოშობის შესაძლებლობებსა და იმ გარემოებებს, რომლებიც ამ რეგიონს სტრატეგიულ მნიშვნელობას სძენს არამხოლოდ ვაშინგტონისა და მოსკოვისთვის, არამედ ევროპისთვისაც 다운로드. ავტორი, სვანტე კორნელი, აშშ-ს მოუწოდებს, უფრო პროაქტიული პოლიტიკა გაატაროს ამ რეგიონში, რაშიც პირველ რიგში რუსეთთან ურთიერთობების გადახედვა მოიაზრება 다운로드. ამის გარდა, აუცილებელია საქართველოში რეფორმების მხარდაჭერა, საქართველოს კონფლიქტების სამშვიდობო მისიებისა და მოლაპარაკებების ინტერნაციონალიზაცია და ალტერნატიულ ბაზრებთან საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების მხარდაჭერა 알라딘 ebook 다운로드.

Cornell, S. (2007). Georgia After the Rose Revolution. Geopolitical Predicament and Implications for U.S. Policy. Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S 다운로드. Army War College.

ჩამოტვირთვა

James Forsyth – The Caucasus: A History

კავკასიის ეს ახალი თვალსაჩინო აღწერა პირველად გადმოგვცემს ევროპის, აზიისა და ახლო აღმოსავლეთის საზღვრებზე მდებარე ამ ჩახლართული და მღელვარე რეგიონის ერთიან ნარატიულ ისტორიას, პრეისტორიული პერიოდიდან დღევანდელობამდე 동영상 파일 다운로드. ათასობით წლის განმავლობაში, კავკასია ჩამოყალიბდა მიგრაციის, დაპყრობის, ვაჭრობისა და კულტურის გადაკვეთის ადგილად, გეოგრაფიულ ხიდად ევროპასა და აზიას შორის, იმპერიული დაპყრობების გამუდმებულ საგნად 정음뷰어 다운로드.  ინგლისურ, რუსულ, სპარსულ და არაბულ წყაროებზე დაყრდნობით, ეს ავტორიტეტული კვლევა კონცენტრირდება რეგიონის მრავალ ადგილობრივ ხალხზე, მათ შორის აფხაზებზე, სომხებზე, აზერბაიჯანელებზე, ჩეჩნებზე, ჩერქეზებზე 철권태그 1 다운로드. აგრეთვე ამ ხალხის ურთიერთობაზე უცხო ძალებთან, რომლებიც დღესაც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ რეგიონის ცხოვრებაში 관광열차. წიგნში წარმოდგენილია კავკასიური ქვეყნების ისტორიაში რუსული იმპერიალიზმის ისტორიული როლის კრიტიკული ხედვა, ასევე ზოგიერთი ადგილობრივი ხალხის ძალადობრივი ბრძოლა არასაიმედო დამოუკიდებლობის მიღწევის მცდელობისას 다운로드.

Forsyth, J. (2013). The Caucasus: A History. Cambridge University Press.

Available at Amazon; Review (D 이력서 자유양식 다운로드. Garrison Golubock, The Moscow Times)