ტეგების არქივი: აფხაზეთი

Adam Hug (ed.) – Spotlight on Georgia

ეს ანგარიში ამოწმებს საქართველოსთვის არსებულ მმართველობისა და ადამიანის უფლებების მზარდ გამოწვევებს 다운로드. ის აშუქებს მომატებულ მღელვარებას, შიდას და საერთაშორისოს, საქართველოს კანონის უზენაესობაზე, მედიის თავისუფლებაზე, პოლიციასა და საარჩევნო პროცესებზე 다운로드. პამფლეტი რჩევას იძლევა თუ როგორ შეუძლია საქართველოს რეფორმირება და რა უნდა გააკეთოს საერთაშორისო საზოგადოებამ ამის მხარდასაჭერად 다운로드.

Hug, A. (ed.) (2009). Spotlight on Georgia. London: The Foreign Policy Centre.

ჩამოტვირთვა

 

Peter Kabachnik – Wounds that Won’t Heal: Cartographic Anxieties and the Quest for Territorial Integrity in Georgia

აღნიშნული სტატია იკვლევს საქართველოში ტერიტორიული მთლიანობის ნარატივების როლს 다운로드. პოლიტიკური რიტორიკა მას კიდევ უფრო აძლიერებს და გადასცემს საზოგადოებას 다운로드. კარტოგრაფიული “შფოთვა” და შიში იმისა, რომ ქვეყანა ტერიტორიას დაკარგავს, ქართული ნაციონალისტური დისკურსის მთავარი მიმართულებაა 다운로드. ტერიტორიის დაკარგვა, როგორც ამპუტაცია კარგად ახასიათებს კარტოგრაფიულ “შფოთვას” ავტორი ყურადღებას ამახვილებს პოლიტიკურ დისკურსზე, რუკებზე, ახალგაზრდულ პატრიოტულ ბანაკებზე, ბილბორდებზე და სხვა ლანდშაფტურ ელემენტებზე 다운로드. იგი ახდენს დოკუმენტირებას, თუ როგორ ხორციელდება ამ ელემენტების მეშვეობით ტერიტორიული ერთიანობის დისკურსის რეპროდუქცია 스프링 blob 다운로드. ეს ნარატივები, რომლებიც საქართველოს ტერიტორიულ ერთიანობას ეხება, ქართული ეროვნული იდენტობის ნაწილია და საშუალებას იძლევა, სეპარატისტული რეგიონები განვიხილოთ, როგორც მოუშუშებელი ჭრილობები 다운로드.

Kabachnik, Peter. “Wounds that won’t heal: cartographic anxieties and the quest for territorial integrity in Georgia.” Central Asian Survey 31.1 (2012): 45-60 다운로드.

ჩამოტვირთეთ

Georgi Derluguian – Abkhazia: A Broken Paradise

საქართველოს რესპუბლიკის წინააღდეგ აფხაზური დამოუკიდებლობის ომის ტრადიციული ახსნები უცვლელად ტრიალებს ლოკალურ უძველეს ზიზღებისა და მოსკოვის ფარული ჩარევის კომბინაციაში 다운로드. ეს ახსნა არასწორიც არის და პოლიტიკურად სახიფათო. საბოლოოდ, რა შეიძლება მოხდეს, თუ ზიზღები ასე ძველია და რუსეთს, როგორც ნებისმიერ სახელმწიფოს მსგავს პრობლემებით, სხვა გზა არ ექნება რთულ “კავკასიურ” დაუცველ ადგილში ჩარევის გარდა 다운로드? ამ არსებითად პესიმისტური ვარაუდების გადასაკეთებლად, აუცილებელია ტრადიციული არგუმენტების ან “ფაქტების” გადახედვა, რასაც გაიგონებთ აფხაზური კონფლიქტის მონაწილეთაგან 다운로드.

Derluguian, G. (2007). Abkhazia: A Broken Paradise. Frontier Scouts and Border Crossers, 65-88.

ჩამოტვირთვა

Ghia Nodia – Causes and Visions of Conflict in Abkhazia

გია ნოდიას ეს ნაშრომი აანალიზებს ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტს ოთხი მთავარი აქტორის პერსპექტივიდან (საქართველო, აფხაზეთი, რუსეთი და დასავლეთი) 다운로드. ნაშრომი აგრეთვე მოიცავს ქართული და აფხაზური ეროვნული პროექტების ჩამოყალიბების პროცესს 다운로드. დასკვნით ნაწილში განხილულია კონფლიქტის გადაჭრის სხვადასხვა შესაძლო გზები 다운로드.

Nodia, G. (1997). Causes and Visions of Conflict in Abkhazia. Institute of Slavic, East European, and Eurasian Studies, UC Berkeley.

ჩამოტვირთვა

Neil MacFarlane – Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus

ეს სტატია ეხება სამხრეთ კავკასიაში პოლიტიკურ ტრანსფორმაციასა და მის გავლენას რეგიონულ უსაფრთხოებაზე 마이크로소프트 파워포인트. სტატიის მიხედვით, გვიანი საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა პერიოდის დემოკრატიზაცია რეგიონში უსაფრთხოების გაუარესების მნიშვნელოვანი წყარო იყო 스카이캐슬 무료 다운로드. ამის მიზეზი მნიშვნელოვანწილად ის არის, რომ დემოკრატიზაციამ ნაციონალისტური და შოვინისტური იდეების არტიკულაციისთვის ხელსაყრელი გარემო შექმნა. ამასთან, დემოკრატიზაციამ, გარკვეულწილად, ისეთი სტრუქტურა ჩამოაყალიბა, რომელმაც ელიტების მიერ ნაციონალური მითებით მანიპულირებას შეუწყო ხელი Cura 3.6 download. აქედან გამომდინარე, დემოკრატიზაციას თავისთავად პროაქტიული როლი არ უთამაშია კონფლიქტების გაღვივებაში; ავტორის შეფასებით, დემოკრატიზაცია წარმოადგენდა გარემოს, რომელმაც პოტენციურ კონფლიქტებს “ნება დართო” და საშუალება მისცა, გადაზრდილიყო რეალურ ომებში.

MacFarlane, S. N. (1997). Democratization, Nationalism and Regional Security in the Southern Caucasus. Government and Opposition32(03), 399-420.

ჩამოტვირთვა