კატეგორიის არქივი: ისტორია

Stephen Rapp – Studies in Medieval Georgian Historiography: Early Texts and Eurasian Contexts

კავკასიის ადგილობრივ მოსახლეობაში ორიგინალური ლიტერატურა გაქრისტიანების შედეგად პირველად ჩვ 다운로드. წ. მეხუთე საუკუნეში გაჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ამ დროს რამდენიმე სომხური ისტორია დაიწერა, რამდენიმე საუკუნემ გაიარა, სანამ ქართველები საკუთარს შექმნიდნენ 파워포인트 2010 다운로드. თუმცა რამდენი საუკუნე? შიდა ტექსტუალური კრიტერიუმების დაწვრილებითი შესწავლით, კვლევები შუა საუკუნეების ქართულ ისტორიოგრაფიაში საეჭვოს ხდის უძველესი ქართული ნარატიული ისტორიების მეთერთმეტე საუკუნით ტრადიციულ დათარიღებას და იკვლევს მათ ურთიერთკავშირებს 첨부파일 한번에 다운로드. კავკასიის, როგორც კულტურული გზაჯვარედინის სტატუსის დადასტურებით, ის ავლენს მეშვიდე და მეცხრე საუკუნეებს შორის შექმნილ “ბაგრატიდულ” ისტორიებზე  უამრავ ევრაზიულ გავლენას – დაწერილს და ზეპირს, ქრისტიანულსა და არა-ქრისტიანულს 콩순이 다운로드. წიგნში განსაკუთრებით გამოყოფილია ევრაზიულ მსოფლიოში აღმოსავლეთ საქართველოს ადგილი და მისი დიდი ხნის კავშირი ირანულ სამყაროსთან 구글 프레임. ეს კრებული აგრეთვე იკვლევს ადრეული ბაგრატიული პერიოდის რამდენიმე დაკავშირებულ ისტორიულ და ისტორიოგრაფიულ პრობლემას, და იძლევა ინგლისურად აქამდე ხელმიუწვდომელი ექვსი ადრეული ქართული ისტორიის მნიშვნელოვან თარგმანებს 다운로드.

Rapp, S.H. 2003. Studies In Medieval Georgian Historiography: Early Texts And Eurasian Contexts. Peeters Publishers.

Available at Amazon.com

 

Kristof Van Assche, Joseph Salukvadze and Nick Shavishvili (eds.) – City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet

ეს ესეების კოლექცია ფარავს მრავალ დისციპლინას, მათ შორის ქალაქგეგმარებას, არქიტექტურასა და ისტორიას 다운로드. ნაშრომი ფოკუსირდება თანამედროვე საქართველოში ქალაქის კულტურისა და ქალაქგეგმარების ურთიერთდაკავშირებულ ტრანზიციებზე 다운로드. ის შესანიშნავი მოცულობითა და სიღრმით ადგენს ქალაქის კულტურასა და დაგეგმარებას შორის არსებულ კავშირებს 그린파워. ქართველი და საერთაშორისო მეცნიერების ეს გაერთიანება ურთიერთობათა მრავალფეროვნების ღრმა ანალიზის საშუალებას იძლევა 다운로드. ამგვარი ანალიზი ახლებურად აშუქებს ქალაქგეგმარებას, ცოდნის, ნდობის, ქსელებისა და მემკვიდრეობის როლს და ნათელყოფს “ტრანზიციის” ცნებების ნაკლულოვანებებს 최신 ccm 다운로드. იდენტობის ცნებები კვლავ და კვლავ მეორდება ესეებში, ხოლო ქალაქის სივრცე იდენტობის პოლიტიკისთვის არენად ჩნდება. ეს წიგნი დროულია კავკასიის კონფლიქტების მცირე ხნის წინ განახლებული ისტორიის გათვალისწინებით. მას წვლილი შეაქვს ამ სფეროს მეცნიერებაში ქალაქისა და საზოგადოების გარდაქმნის სირთულეების აღწერით, როდესაც საფრთხეები მოახლოებულია, რესურსები იშვიათი და დემოკრატიული ინსტიტუტები სუსტი.

Van Assche, K., Salukvadze, J., & Shavishvili, N. (Eds.). (2009). City Culture and City Planning in Tbilisi: Where Europe and Asia Meet. Edwin Mellen Press.

Chapter by Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Paul Manning (ნახეთ dangerserviceagency.org-ზე); Nino Tsitsishvili (ნახეთ muzicrimes.com-ზე)

Karl Kautsky – Georgia: A Social-Democratic Peasant Republic, Impressions and Observations

“წინამდებარე წიგნი არის 1920 წლის აგვისტოში საქართველოში სტუმრობის შედეგი 헝그리 샤크 에볼루션 버그 판 다운로드. საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული პარტიის მოწვევით, მე ვიმოგზაურე იქ მეორე ინტერნაციონალის დელეგაციის თანადროულად, რომელსაც საქართველოს ხელისუფლებამ ქვეყნის მონახულება სთხოვა 다운로드. რომში ავად გახდომის გამო, ქვეყანას მივაღწიე დელეგაციის მისვლიდან თოთხმეტ დღეში, იმ დროს, როდესაც ეს უკანასკნელი უკან ბრუნდებოდა 비주얼 c++. მე უფრო მეტ ხანს დავრჩი ქვეყანაში, სექტემბრის ბოლოდან იანვრის დასაწყისამდე 다운로드. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობამ და არახელსაყრელმა ამინდმა ხელი შემიშალა, დელეგაციის მსგავსად, ქვეყნის ყველა კუთხის მონახულებაში c# 여러 파일. ამას უნდა დაემატოს ქართული ენის ჩემი უცოდინარობა. ამის მიუხედავად, ხალხთან პირდაპირი ურთიერთობა დავამყარე და მათ მოსაზრებებსაც გავეცანი 카카오톡 음악 다운로드. ამასთან ერთად, ადგილობრივი ლიტერატურა, ოფიციალურიც და პირადიც, ენის სირთულეების გამო ხელმიუწვდომელი იყო ჩემთვის, მთარგმნელების დახმარების გარეშე 붐 비치. ამის გამო, არ შემიძლია თავი წარმოვადგინო ქვეყნის მკვლევარად 다운로드. თუმცა, მე გაცილებით მეტი შევიტყე, ვიდრე ჩვეულებრივმა ტურისტმა…” კარლ კაუცკი.

Kautsky, K. (1921). Georgia: A Social-Democratic Peasant Republic, Impressions and Observations. translated by H. J. Stenning and revised by the Author. London: International Bookshops.

ნახეთ Marxists.org-ზე

Austin Jersild – Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917

“ორიენტალიზმი და იმპერია” ახლებურად აშუქებს ნაკლებად შესწავლილ კავკასიაში რუსეთის იმპერიის ყოფნას 유오기 다운로드. ამისათვის ის შეისწავლის დაძაბულ მდგომარეობას რუსეთის საზღვარზე ნაციონალურ და იმპერიულ იდენტობებს შორის 다운로드. ოსტინ ჯერსილდს საკუთარი წვლილი შეაქვს რუსულ “ორიენტალიზმსა” და ისლამთან რუსულ შეჯახებაზე არსებულ მზარდ ლიტერატურაში 다운로드. იგი შეგვახსენებს იმპერიული საფუძვლების როლზე მეოცე საუკუნის ეთნო-ტერიტორიული საბჭოთა სახელმწიფოს წარმოქმნისას 아비드 다운로드. “ორიენტალიზმი და იმპერია” აღწერს გრძელი ომის შედეგად წარმოშობილ იმპერიული ინტეგრაციისა და ინკორპორაციის მცდელობებს. იმპერიის მშენებლობის და მზარდი იმპერიული წარმოდგენების საილუტრაციოდ, ჯერსილდი განიხილავს რელიგიას, ეთნიკურობას, არქეოლოგიას, ენების ტრანსკრიფციას, ჩვეულებით სამართალს და შამილის ბედს 스타 유즈맵 다운로드. თბილისში არსებული რუსული და ქართული დოკუმენტების გამოყენებით, ის აჩვენებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო რუსებსა და ქართველებს შორის თანაზიარი კულტურული პრობლემები რეგიონში იმპერიის ფორმირებისას.

Jersild, A. (2002). Orientalism and Empire: North Caucasus Mountain Peoples and the Georgian Frontier, 1845-1917. McGill-Queen’s Press-MQUP.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Mark Bassin, Canadian Journal of History)

Nikolas K. Gvosdev – Imperial Policies and Perspectives Towards Georgia, 1760-1819

ეს წიგნი განიხილავს, თუ როგორ გაფართოვდა რუსეთის იმპერია მეთვრამეტე საუკუნის ბოლოს კავკასიის მთების ბარიერის გაღმა ქართული მიწების ხარჯზე 다운로드. დაპყრობითი ორგანიზებული გეგმის არარსებობის პირობებში, მერყევი იმპერიული პოლიტიკა დაფუძნებული იყო ხელისუფლებაში პიროვნებების ცვლილებებსა და იმპერიული ინტერესების სტრატეგიულ გადააზრებებში 모바일 네이트 온. განსაკუთრებული ყურადღება არის დათმობილი ორ გამორჩეულ ინდივიდუალზე – პრინცებზე პოტიომკინზე და ციციანოვზე, რომლებმაც იმპერიას სრული ინკორპორაციისკენ უბიძგეს 다운로드.

Gvosdev, N. K. (2000). Imperial Policies and Perspectives Towards Georgia, 1760-1819. Macmillan.

Available at Amazon