ავტორის არქივი: David

ახალი პუბლიკაციები: აგვისტო 2014

პროექტი “გეორგიკა” გთავაზობთ 2014 წლის აგვისტოში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების მოკლე მიმოხილვას.

                                                                                                   წიგნები

Lejava, N., & Asatiani, S. (Eds.). (2013). South Caucasus at a Crossroad: Thorny Realities and Great Expectations. Tbilisi: Heinriech Boell Foundation.
The book consists of four main sections 윈도우7 윈도우10 다운로드. The first part, entitled “The West and the Region: Views from Outside and Within “provides in-depth, realistic and matter-of-fact perspectives on the complex interrelations between the EU and USA, on the one hand, and Georgia, Armenia and Azerbaijan on the other. After the overview of the intricate interrelations between the West and the region, the book devotes separate sections to internal situations in Georgia, Armenia and Azerbaijan – from a political perspective, as well as from the point of view of post-Soviet modernization, the state of civil society and urban development.
წიგნის რეცენზია

Gilbreath, D 달빛조각사 44권 텍본 다운로드. (2014). A Tangled Path to Europe. New Eastern Europe.

Review of Bittersweet Europe. Albanian and Georgian Discourses on Europe, 1878-2008. By: Adrian Brisku. Publisher: Berghahn Books, August 2013.

See more

აკადემიური სტატიები

Gugushvili, A., & Kabachnik, P. (2014). Stalin is dead, long live Stalin? Testing socialization, structural, ideological, nationalist, and gender hypotheses. Post-Soviet Affairs, (ahead-of-print), 1-36 영화 라푼젤 다운로드.

Recently, there has been a renewed focus on analyzing post-Soviet memory, including the rekindling of debate on contemporary perspectives of Josef Stalin. Most notably, the publication of The Stalin Puzzle has helped bring attention to the persistence of positive accounts and admiration, along with ambivalent and contested images, of the former dictator of the Soviet Union. Using survey data and multivariate statistical methods, we test five broad hypotheses – socialization, structural, ideological, nationalist, and gender – to ascertain what factors might shape people’s attitudes toward Stalin in Georgia 봉제인형 살인사건. Our analysis reveals that elderly, poor men from rural areas have the most positive associations of Stalin, whereas young, wealthier women from cities, those who are open to privatization, and perceive Russia as Georgia’s biggest threat judge Stalin negatively. Counterintuitively, non-Georgian minorities show higher esteem for Stalin than Georgians. We envision that the effects of cohort replacement, economic development, and urbanization will decrease positive perceptions of Stalin in years to come

See more

Makaryan, S., & Chobanyan, H. (2014). Institutionalization of Migration Policy Frameworks in Armenia, Azerbaijan and Georgia. International Migration.

This article is a comparative study of the institutionalization of the migration policy frameworks of post-Soviet states Armenia, Azerbaijan and Georgia since the collapse of the Soviet Union in 1991 구글 포토 사진 pc. All three countries share common historical legacies: a Soviet past, wars and conflicts, unemployment, high emigration, and commitment to integration into European bodies. To what extent do the migration policies of these three countries (driven by contextual forces, i.e. domestic challenges) address country-specific migration dynamics? Or are they imposed by the European Union? In which dimensions have the national policies on migration of Armenia, Azerbaijan and Georgia evolved, and around which issues have they converged or diverged 다운로드? Have these trends led to an integration of migration policymaking at the regional level in the South Caucasus?

See more

Goltz, T. (2014). Eduard Shevardnadze: The Silver Fox Remembered*. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, (ahead-of-print), 1-5.

See more

საკონფერენციო ნაშრომი

Papava, V. (2014). On the Consumer Model of Economic Development of Poor Countries (The Cases of Georgia and Russia) International Conference in Economics – EconWorld 2014

It has been shown that both in Georgia and Russia, essentially identical consumer models  of development of poor countries have established 천리마마트 5화 다운로드. Stimulating consumption without proper  development of real economy has led in Georgia to the fact that in recent years, import has been  three times greater than export. The focus of the Georgian economy on consumption, rather than on  production, is evidenced by the fact that the total volume of private and public consumption equals  approximately 90% of GDP. Orientation towards consumption with an underdeveloped real sector  of the economy in Georgia led to the fact that 40% of the population found themselves below the  poverty line 해리포터와 아즈카반의 죄수 다운로드. According to estimates, 86% of the population experience serious social problems.  Within the Russian GDP structure there was a steady trend of a negative correlation of the volume  of savings and investments in fixed assets while the share of savings in Russia’s GDP did not  exceed 20%. Nearly every third resident of Russia is virtually poor; i.e., in actuality, 30% of  Russia’s population belongs to the disadvantaged group rather than the 9% that is recognized  officially. The Russian type of poverty is characterized by a concentration of poor population in  rural areas which, as a rule, is attributable to Third World countries 노빈손. In order to transfer to an  innovative model of economic development, it is essential to stimulate the interest of the private  sector of the economy and, towards this end, the exchange of relevant experience would prove mutually beneficial.

See more

თინქ-თენქის ანგარიში

Nalbandov, R. (2014) Democratization and Instability in Ukraine, Georgia, and Belarus.  Strategic studies institute of US War College

This monograph analyzes the interconnections between the democratic institutionalization of the newly independent states of Ukraine, Georgia, and Belarus, their political (in)stability, and economic development and prosperity 다운로드. By introducing the concept of regime mimicry into the field of public administration, this monograph extends the epistemological frameworks of the democratization school to the phenomenon of political culture. Successes and failures of the democratic institutionalization processes in these countries largely depend on the ways their institutional actors reacted to internal and external disturbances of their domestic political, econmic, and cultural environments. While Georgia’s political culture revealed the highest degree of flexibility in accepting the externally-proposed institutional frameworks and practices, the bifurcate political culture in Ukraine impeded its democratic institutionalization, while the rigid political culture in Belarus completely stalled the process of institutional transformations.

See more

სად ვაქვეყნებთ?

აკადემიური ცხოვრება რთულია. განსაკუთრებით კი – საქართველოსნაირ ქვეყანაში, რომელიც ეს-ესაა იწყებს დასავლურ სამეცნიერო სტანდარტებთან შეგუებას. სწავლების კომპონენტის გარდა, მეცნიერისთვის მნიშვნელოვანია, საკუთარი კვლევის შედეგი ფართო საზოგადოებას წარუდგინოს, სასურველია – წერილობითი სახით და კიდევ უფრო მისაღებია, თუკი ტექსტი რომელიმე (კარგ) ჟურნალში გამოქვეყნდება.

კარგ სამეცნიერო ჟურნალში საკუთარი სახელის ხილვა ძნელია 다운로드. როგორც წესი, ყველაზე ციტირებადი და ტირაჟირებადი გამოცემები ინგლისურენოვანია; სტატიის გაგზავნის, მიღების, რედაქტირების და რევიუს პროცესი ხანგრძლივი და დამღლელია. ტექსტი, ენობრივი თვალსაზრისით, კარგად უნდა იყოს გამართული – არა ისე, როგორც ჩვენ მოგვწონს, არამედ – როგორც ინგლისურ ენაზე აკადემიური წერის წესები მოითხოვს. ასეთი მოთხოვნების შესრულება კი არაინგლისურენოვანი აუდიტორიისთვის საკმაოდ რთულია 새벽의 호위 다운로드. კრიტერიუმებზე წარმოდგენას Web of Science-ის ეს სტატიაც შეგიქმნით.

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ნაშრომი სიახლეს უნდა წარმოადგენდეს 다운로드. თუკი ეს კომპონენტი არ არსებობს, რედაქტორები ჩვენს გაგზავნილ მანუსკრიპტს აუცილებლად სანაგვე ყუთში ჩაუძახებენ, ბრწყინვალე ინგლისურითაც რომ იყოს შესრულებული. გასათვალისწინებელია ჟურნალ “საიენსის” მიერ მოტანილი სტატისტიკა: მეცნიერთა მხოლოდ 1% ახერხებს ყოველწლიურად საკუთარი ნაშრომების ახალ სტატიად გამოცემას. გარდა ამისა, მიღებული სტატიების უმეტესობა (70-80%-მდე) რედაქტორების მიერ დაწუნებულია. რთული მისახვედრი არაა, რომ ასეთი მიდგომა მეცნიერთა მხრიდან დიდი კრიტიკის საფუძველია, თუმცა ჯერჯერობით სამეცნიერო ჟურნალებში გამოქვეყნების ბიზნესი ასე მუშაობს.

კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც მეც გადავწყდომივარ, გახლავთ გაურკვეველი წარმომავლობის გამომცემლობები და აკადემიური ჟურნალები, რომლებიც ჩვენი ნაშრომის უფასოდ გამოქვეყნებას გვთავაზობენ. Lambert PublishingDavid PublishingEU Journal ამ “გულუხვი” და “კეთილი” ორგანიზაციების მხოლოდ მცირე ნაწილია. როგორც წესი, ასეთ გამომცემლობებს არ აქვთ ორმაგი რევიუ, არ აქცევენ ყურადღებას ტექსტის ენობრივ მხარეს და მანუსკრიპტს “როგორც არის”, ისე აქვეყნებენ.

ხშირად, დილემის წინაშე ვდგებით – თუკი ნორმალურ და მაღალი იმპაქტ-ფაქტორის მქონე ჟურნალში გამოქვეყნებას ამხელა დრო და ენერგია მიაქვს, თან წარმატების გარანტიაც არ არსებობს, რატომ არ უნდა ვისარგებლოთ მსგავსი შემოთავაზებით? ამ კითხვაზე ერთი პასუხი არსებობს – არავითარ შემთხვევაში. მსგავსი კალიბრის “აკადემიურ” ჟურნალში თუ გამომცემლობაში საკუთარი ნაშრომის გამოქვეყნება ჩვენი პროფესიონალიზმის მიმართ ბევრ კითხვას გააჩენს. საქართველოში, ალბათ პრობლემა არ შეგექმნებათ – როგორც ჩემთვის ცნობილია, ბევრი ქართველი მეცნიერი სარგებლობს ამ ორგანიზაციების მომსახურებით, მაგრამ თუკი თქვენი აკადემიური ტრანსკრიპტის უცხოელი კოლეგებისთვის გაზიარებას გეგმავთ, მაშინ ჯობს, საკუთარი რეზიუმედან, მაგალითად, “American international journal of contemporary scientific research”-ის პუბლიკაცია ამოშალოთ და მისი არსებობის შესახებ დაივიწყოთ.

როგორ შევაფასოთ გამომცემლობის თუ აკადემიური ჟურნალის ხარისხი? ამისთვის ბევრი მეთოდი არსებობს – პირველ რიგში, უნდა გადაამოწმოთ, ხდება თუ არა მათი ინდექსაცია Web of SciencesScopus-ის ან სხვა სისტემებში. არსებობს კიდევ ერთი შესანიშნავი რესურსი, რომლის ავტორი გახლავთ კოლორადოს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკარი ჯეფრი ბილი. მის ვებსაიტზე თავმოყრილია ფსევდოაკადემიური გამომცემლობების და ჟურნალების ამომწურავი სია, ასევე მოცემულია მათი შერჩევის კრიტერიუმები. თუკი კარგად გაეცნობით ამ ჩამონათვალს, მათ შორის ჩემს მიერ დასახელებულ “აკადემიურ” ჟურნალებსაც წააწყდებით.  იმედი მაქვს, თქვენი სტატია ან წიგნი, რომლითაც ძალიან ამაყობთ, მსგავსი ტიპის “გამომცემლის” მსხვერპლი არ აღმოჩნდა.

ცხადია, რომ სამეცნიერო საზოგადოებაში აღიარების გზა ია-ვარდით მოფენილი არ არის. რთულია საკუთარი ნაშრომის რომელიმე ჟურნალში გამოქვეყნება, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბილის სიაში ჩამოთვლილ ორგანიზაციებთან თანამშრომლობა არ წარმოადგენს წინგადადგმულ ნაბიჯს. უფრო მეტიც, შესაძლოა, თქვენს აკადემიურ პროფილზე უარყოფითად იმოქმედოს.

დავით სიჭინავა

ახალი პუბლიკაციები: მაისი 2014

პროექტი “გეორგიკა” გთავაზობთ 2014 წლის მაისში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული პუბლიკაციების მოკლე მიმოხილვას.

Books

Mühlfried, F.: Being a state and states of being in highland Georgia

The highland region of the republic of Georgia, one of the former Soviet Socialist Republics, has long been legendary for its beauty. It is often assumed that the state has only made partial inroads into this region, and is mostly perceived as alien. Taking a fresh look at the Georgian highlands allows the author to consider perennial questions of citizenship, belonging, and mobility in a context that has otherwise been known only for its folkloric dimensions. Scrutinizing forms of identification with the state at its margins, as well as local encounters with the erratic Soviet and post-Soviet state, the author argues that citizenship is both a sought-after means of entitlement and a way of guarding against the state 다운로드. This book not only challenges theories in the study of citizenship but also the axioms of integration in Western social sciences in general.

See more

Journal Articles

Lebanidze, B.: What makes authoritarian regimes sweat? Linkage, leverage and democratization in post-Soviet South Caucasus. Southeast European and Black Sea Studies, Volume 14, Issue 2, 2014

This paper seeks to investigate the role of the international environment in the democratic transition process in the post-Soviet South Caucasus states. Based on the famous theoretical model of linkage and leverage, the influence of two main regional actors, Russia and the West (In this paper, ‘the West’ is conceptualized as the sum of influences stemming from the EU, the US and the multinational institutions dominated by the Western states (e.g. NATO, the IMF, the World Bank, and EBRD).), are explained and conceptualized. The paper argues that competitive authoritarianism, the form of political regime that is believed to be predominant in the region, is the result of the flawed democratization strategy pursued by the EU and the US on the one hand and the influence of Russia, the counter-hegemonic power, on the other hand, which explicitly or implicitly decreases the transformative power of the West 다이나 밉스 다운로드.

See more

Chakhaia, L., Andguladze, N., Janelidze, A., Pruidze, N.: Identities, cultural capital, educational choices and post-communist transition: an ethnographic study of Georgian youth. Southeast European and Black Sea Studies, Volume 14, Issue 2, 2014

This paper summarizes a qualitative study of the educational decision-making of adolescents with diverse backgrounds in the post-Soviet republic of Georgia. The results suggest that a set of institutional factors force young people with certain backgrounds to drop out of school at an early stage, even when alternative education or labour market options are not available for them. The absence of fear of downward mobility among some parents may be helping to increase educational inequality. Parental motivation can be seen as a form of capital that is particularly valued by teachers, who attenuate aspirations of those students whose parents lack it and encourage them to leave the system.

See more

Kitaevich, E. J.: History that splinters: education reforms and memory politics in the Republic of Georgia. Southeast European and Black Sea Studies, Volume 14, Issue 2, 2014

Sudden collapse of Communism and uncertainty of the new order brought about renewed fascination with the national history 다운로드. Much of the research on collective memory formation and identity-building in the post-Soviet space, however, paid disproportionate attention to the role of the state as the main locus of collective memory production. The method of qualitative inquiry proposed in this article, in a social constructivist vein, examines the formation of collective memory narratives and the visions of statehood from the ground up in the context of Georgia. Based on the analysis of the data derived from extensive interviews with 64 school teachers of history, as well as content analysis of nine textbooks, and several versions of the official curriculum plan, I suggest that societal views of history, are noticeably divided along the generational cleavage lines, forming four distinct categories of narratives that respond to and often contest the state-generated discourse, while informing the visions of statehood of the members of polity.

See more

Driscoll, J., Hidalgo, D.: Intended and unintended consequences of democracy promotion assistance to Georgia after the Rose Revolution. Research & Politics April-June 2014 vol rix 모던 고딕 b. 1 no. 1

What are the political consequences of democratization assistance to regimes transitioning from authoritarian rule? By exploiting the downstream effects of a field experiment designed to encourage citizen monitoring of Georgia’s 2008 parliamentary elections, we evaluate the political consequences of one type of democracy promotion aid. The intervention increased citizen activism, but it also had the unanticipated effect of suppressing overall voter turnout by approximately 5%. We hypothesize that the civic education campaign was interpreted as a sign of increased political attention to a selected voting precinct, which suppressed opposition turnout. Two additional experiments provide additional evidence for the hypothesis.

See more

Blauvelt, T.: The ‘Mingrelian Question’: Institutional Resources and the Limits of Soviet Nationality Policy. Europe-Asia Studies

Based on primary source materials from the Georgian Party archive and periodical press, this article examines the conflict between central and local elites in the Soviet Republic of Georgia over whether or not to grant linguistic and territorial rights to residents of one of its regions. The case demonstrates how the promises and aspirations of Soviet nationality policy were actually negotiated and interpreted on the local level in the early years of Soviet power, and how actors attempted to make use of nationality policy in order to mobilise the institutional resources available to them 다운로드.

See more

Dobbins, M., Khachatryan, S.: Europeanization in the “Wild East”? Analyzing higher education governance reform in Georgia and Armenia. Higher Education, May 2014

The authors examine higher education developments in two peripheral post-communist countries—Georgia and Armenia, whose education systems have previously received little attention in the literature. They focus on how both countries’ models of higher education governance have evolved through the phase of political transformation and recent period of geopolitical tensions and more intense Europeanization and internationalization. Based on a series of empirical indicators for three ideal-types of higher governance derived from the previous literature, the authors assess the transformed relationship between the state and higher education institutions construction simulator 3 다운로드. Specifically, they focus on the extent to which both systems have converged on a market-oriented model of Anglo-American inspiration. The empirical analysis shows that following western practices has become a common leitmotiv of policy-makers in both countries and that new forms of “co-governance” between the state and university management have emerged. However, the authors argue that policy learning from the West has taken place in a very selective and tactical manner, as market-oriented steering instruments are only being adopted to the extent that they do not undermine the state’s means for political control over higher education.

See more

Gotfredsen, K. B.: Void Pasts and Marginal Presents: On Nostalgia and Obsolete Futures in the Republic of Georgia. Slavic review. Volume 73 Number 2

In contemporary Georgia and beyond, nostalgia for the Soviet past is often ridiculed and dismissed as a reactionary wish to turn back time 예전에 다운로드. In this article, however, I explore generational nostalgia as temporal displacement of present political struggles. Drawing on life story interviews with middle-aged and elderly people in the provincial town of Gori, I argue that nostalgic longings may be understood as active attempts to presence personal pasts and futures that have publicly been rendered absent by an official rhetoric and practice that explicitly rejects the Soviet past. From this perspective, post-Soviet generational nostalgia temporally connects several dimensions of absence: the experience of one’s personal past being publicly cast as void; a perceived lack of social security, influence, and significance in the present; and a dynamic whereby these two dimensions render former dreams and visions for the future obsolete.

See more

Manning, P.: Once Upon a Time, There Was Sex in Georgia. Slavic review. Volume 73 Number 2

Georgians have long found in the remote mountainous regions of Georgia, Pshavi and Khevsureti, a fragmentary ethnographic image of a romantic and exotic “once upon a time” version of Georgia 다운로드. Georgians have been particularly tantalized by images of the strange sexual practices of these mountains (called ts’ats’loba), which represent a kind of paradoxical “sex without sex,” a seeming inversion of normative Georgian sexuality, belonging at the same time to the most “Georgian” part of Georgia. Fragmentary images of this “Georgian ancestral sex” circulate in a complex, multigenred interdiscursive space of citationality, becoming, in this recirculation, a haunting absent presence, re-presentations of a sexual alterity shot through with lacunae and absences, which become full of virtual potentiality as these gaps and absences are filled in with one’s own imagination and desire. This article ethnographically traces the citational connections between these fragmentary images of sexuality.

See more

Dunn, E. C.: Humanitarianism, Displacement, and the Politics of Nothing in Postwar Georgia. Slavic review. Volume 73 Number 2

After the 2008 war with Russia, many internally displaced people (IDPs) in the Republic of Georgia complained that they had nothing, despite the fact that international donors gave more than $450 million in humanitarian aid gba download. What was nothing? How was it related to forced migration? Why did humanitarianism continually focus the IDPs’ attention on what they had lost rather than the help they had been given? In this article, I use the work of existentialist philosopher Alain Badiou to argue that humanitarianism creates four forms of absence: anti-artifacts, black holes, imaginary numbers, and absolute zero. These forms of nothingness force displaced people into having nothing, doing nothing, and being nothing, which in turn prevents them from reassembling the fragments of their previous lives into meaningful forms of existence in the present.

See more

Fredriksen, M. D.: The Would-Be State: Reforms, NGOs, and Absent Presents in Postrevolutionary Georgia. Slavic review 헬머니 다운로드. Volume 73 Number 2

In the wake of the 2003 revolution in Georgia, the speed of reform in the sphere of psychosocial aid meant that a range of international donors left the country, believing that the services provided by local NGOs, whom they had been supporting, were now taken over by the state. However, many of the reforms and institutional changes officially initiated during this period were never implemented. Hence, an array of present-day problems remained unresolved or untreated because they would be addressed by the state “in the future.” In this article, I refer to this as a would-be state: the condition of that which will be in the future and a state that gains its legitimacy by promising a better tomorrow. By rendering certain issues as unproblematic in future, the Georgian state has managed to make them appear to unproblematic (and thus absent) in the present. I use this framework to engage in a wider discussion of the measures of success in eastern Europe’s new democracies.

See more

Must-read

Cecire, M.: Georgia’s Fifth Column Stirs-A wakeup call for the West. The American Interest, 19.05.2014

As the U.S. and Europe struggle to respond to Russian aggression in Ukraine, Moscow hopes to export its Orthodox-Nationalist ideology to Georgia—just as public cynicism towards Tbilisi’s pro-West political consensus is increasing.

See more

Think-tank report

Coffey, L..: Strengthen Bilateral Defense Cooperation with Georgia. The Heritage Foundation, 05.05.2014

See more

Marcello Cherchi and Paul Manning – Disciplines and Nations: Niko Marr vs. His Georgian Students on Tbilisi State University and the Japhetidology/ Caucasology Schism

წინამდებარე ესსე რამდენიმე მხრიდან განიხილავს ნიკო მარს და მის სამეცნიერო ღვაწლს 동방영야초 다운로드. პირველი ნაწილი ცდილობს, მეთოდოლოგიური მხრიდან გამოაჩინოს, რომ ნიკო მარის რამდენიმე ადრეული ნაშრომი საკმაოდ კარგად ჯდებოდა შედარებითი ლინგვისტიკის იმდროინდელ პარადიგმაში 다운로드. შემდეგ ავტორები დეტალურად განიხილავენ მარის პირად ურთიერთობებს, ძირითადად – ანტაგონისტურს, რომლებიც როგორც ჩანს, მისი კარიერაზე დიდ გავლენას ახდენენ 다운로드. ასევე, როგორ მოხდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შესახებ ჩამოყალიბებული იდეების უარყოფა მისივე მოსწავლეების მიერ 언홀리 디재스터 다운로드.

Cherchi, M., & Manning, H. P. (2002). Disciplines and Nations: Niko Marr vs. His Georgian Students on Tbilisi State University and Japhetidology/Caucasology Schism. The Carl Beck Papers in Russian and East European Studies, (1603), 66.

ჩამოტვირთვა

Kevin Tuite – Real and Imagined Feudalism in Highland Georgia

მე-8 – მე-9 საუკუნეებიდან ამიერკავკასიაშიც მკვიდრდება მიწის განაწილების და პოლიტიკური ორგანიზაციის ისეთი ფორმა, რასაც “ფეოდალიზმი” ეწოდება 한컴 오피스 2010 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ფეოდალიზმი საქართველოს ყველა მთიან რეგიონს შეეხო, თუმცა აღმოსავლეთსა (ფხოვი) და დასავლეთ (სვანეთი) მთიანეთზე გავლენა განსხვავებული გახლდათ 솔져오브포춘2 다운로드. კვლევა ამდიდრებს ცოდნას ცენტრალური კავკასიის ისტორიის და შედარებითი რელიგიათმცოდნეობის სფეროში, ასევე მიზნად ისახავს, გამოიკვლიოს პერიფერიულ საზოგადოებებზე ფართო სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური ტრანსფორმაციების გავლენა 동네사람들 다운로드.

Tuite, K. (2002). Real and imagined feudalism in highland Georgia. Amirani7, 25-43 다운로드.

ჩამოტვირთვა