ტეგების არქივი: მსოფლიო ბანკი

Vladimer Papava – Reforming of the Post-Soviet Georgia’s Economy in 1991-2011

სხვა პოსტ-კომუნისტური ქვეყნების მსგავსად, საქართველომ დაიწყო ტრანზიცია გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 다운로드. განსაკუთრებით საინტერესოა ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც გატარდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ 다운로드. ნეო-ლიბერალური ხასიათის წარმატებული რეფორმების პარალელურად, ნეო-ბოლშევიკური ქმედებები აშკარა გახდა, როდესაც ხელისუფლებამ დაიწყო კერძო საკუთრების უფლებების დარღვევა 윈도우 10 자바 다운로드.

Papava, V. (2013). Reforming of the Post-Soviet Georgia’s Economy in 1991-2011. GFSIS Center for Applied Economic Studies Research Paper.

ჩამოტვირთვა

Vladimer Papava – The “Rosy” Mistakes of the IMF and World Bank in Georgia

열혈전기 다운로드

ავტორი აკრიტიკებს საქართველოს პრეზიდენტს კორუფციული, პოპულისტური და არაკომპეტენტური ეკონომიკური პოლიტიკისთვის, აგრეთვე IMF-ს და მსოფლიო ბანკს  არაპროფესიონალური მიზეზებით ამგვარი პოლიტიკის წაქეზებისთვის 안드로이드 풀소스 다운로드.

Papava, V. (2009). The” Rosy” Mistakes of the IMF and World Bank in Georgia.Problems of Economic Transition52(7), 44-55 gmail 첨부파일.

ჩამოტვირთვა