ტეგების არქივი: ლიბერტარიანიზმი

European Stability Initiative – Georgia’s Libertarian Revolution

ეს ანგარიში აღწერს ვარდების რევოლუციის მოლოდინებს, გზას, რომლითაც საქართველომ საკუთარი თავი სხვა ქვეყნებისთვის მოდელად წარადგინა და მისი ელიტების მნიშვნელობას ეროვნულ იდეოლოგიად ლიბერტარიანიზმის არჩევაში ebs 오페라 하우스. საქართველოს რეფორმების დღის წესრიგის ჩამოყალიბება სარისკოა საქართველოსა და დანარჩენ ევროპას შორის სხვაობის გაღრმავებაში, რაც ქვეყანას უფრო იზოლირებულს და მოწყვლადს გახდის minitool partition wizard.

European Stability Initiative. (2010). Georgia’s Libertarian Revolution. Berlin, Tbilisi, Istanbul: European Stability Initiative ebs 공감.

ჩამოტვირთვა (პირველი ნაწილი), მეორე ნაწილი, მესამე ნაწილი

Vladimer Papava – Reforming of the Post-Soviet Georgia’s Economy in 1991-2011

სხვა პოსტ-კომუნისტური ქვეყნების მსგავსად, საქართველომ დაიწყო ტრანზიცია გეგმიური ეკონომიკიდან საბაზრო ეკონომიკაზე 다운로드. განსაკუთრებით საინტერესოა ეკონომიკური რეფორმები, რომლებიც გატარდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ 다운로드. ნეო-ლიბერალური ხასიათის წარმატებული რეფორმების პარალელურად, ნეო-ბოლშევიკური ქმედებები აშკარა გახდა, როდესაც ხელისუფლებამ დაიწყო კერძო საკუთრების უფლებების დარღვევა 윈도우 10 자바 다운로드.

Papava, V. (2013). Reforming of the Post-Soviet Georgia’s Economy in 1991-2011. GFSIS Center for Applied Economic Studies Research Paper.

ჩამოტვირთვა