ტეგების არქივი: სუსტი სახელმწიფო

Christoph H. Stefes – Governance, the State, and Systemic Corruption: Armenia and Georgia in Comparison

საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებში ენდემური კორუფცია არის საბჭოთა მმართველობის დამანგრეველი მემკვიდრეობა 맥북 워드. როგორც ამ კვლევის ორი მაგალითი უჩვენებს, კორუფცია გამოიხატებოდა განსხვავებული გზებით hp 무선랜 드라이버. როდესაც ადრეულ 1990-იან წლებში ძალაუფლების მშვიდობიანმა გადაცემამ საშუალება მისცა სომხეთის პოლიტიკურ ლიდერებს კორუფცია გამოეყენებინათ სახელმწიფო აპარატზე მყარი კონტროლის შესაქმნელად, საქართველოს ხმაურიანმა ტრანზიციამ გამოიწვია სახელმწიფო აპარატის დისინტეგრაცია მოდავე ჯგუფებში, რომლებიც იყენებდნენ ოფიციალურ პოზიციებს პირადი სარგებელისთვის 다운로드. მიუხედავად ამისა, როდესაც საქართველოს კორუფციის ქაოტურმა ფორმამ საშუალება შეუქმნა დემოკრატიულ ცვლილებას, სომხეთის პოლიტიკური სისტემა რჩება სტაბილურად, თუმცა ძლიერად ავტორიტარულად Yuzu download.

Stefes, C. H. (2008). Governance, the state, and systemic corruption: Armenia and Georgia in comparison. Caucasian Review of International Affairs, 2(2), 73-83.

ჩამოტვირთვა

Stacy Closson – State Weakness in Perspective: Strong Politico-Economic Networks in Georgia’s Energy Sector

საქართველოს მაგალითის აღებით, ეს სტატია აანალიზებს პოლიტიკურ-ეკონომიკური ქსელების როლს პოსტ-საბჭოთა ქვეყანის ენერგო სექტორის შესუსტებაში 다운로드. სტატია ასკვნის, რომ სუსტ სახელმწიში, ქსელებმა შეცვალეს კომუნიკაციის ლეგიტიმური არხები და უცხოური ფინანსური ან ტექნიკური დახმარება უძლურია შეცვალოს დაინტერესებულ პირთა მხრიდან სურვილის ნაკლებობა ეფექტიანი ენერგო სისტემის განსავითარებლად 8월의 크리스마스 영화 다운로드.

Closson, S. (2009). State weakness in perspective: strong politico-economic networks in Georgia’s energy sector. Europe-Asia Studies, 61(5), 759-778 다운로드.

ჩამოტვირთვა