ტეგების არქივი: ვაშინგტონის კონსენსუსი

Christian Timm – A Liberal Developmental State in Georgia? State Dominance and Washington Consensus in the Post-Communist Region

სტატია აანალიზებს სახელმწიფოს დომინირებას საქართველოს ეკონომიკაში 2003-2010 წლებს შორის (ახალი) დეველოპმენტალური სახელმწიფოს პერსპექტივიდან. კვლევა  ცდილობს წვლილი შეიტანოს დაბალ და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში წარმატებული სახელმწიფოს ჩარევისთვის საჭირო ინსტიტუციური საწინდრების საკითხში, ასევე პოსტ-ვაშინგტონის კონსესუსის და ახალი დეველოპმენტალიზმის მზარდ ლიტერატურაში.

Timm, C. (2014). A liberal developmental state in Georgia? State dominance and Washington Consensus in the post-communist region (No. 2014/02). PFH Forschungspapiere/Research Papers, PFH Private Hochschule Göttingen.

ჩამოტვირთვა