ტეგების არქივი: ვაჟა-ფშაველა

Donald Rayfield – The Literature of Georgia: A History

ეს არის ქართული ლიტერატურის პირველი ყოვლისმომცველი და ობიექტური ისტორია 다운로드. ყოფილ ბიზანტიურ და რუსულ იმპერიებში ქართული ლიტერატურა უნიკალურია თავისი ხარისხითა და 1500-წლოვანი ისტორიით 왕이 된 남자 다운로드. ის განხილულია იმ განსაკუთრებულად სხვადასხვაგვარი გავლენების კონტექსტში, რომლებმაც მასზე ასახვა ჰპოვეს – ბერძნული და სპარსული ლიტერატურიდან რუსულ და თანამედროვე ევროპულ ლიტერატურამდე, კავკასიური ფოლკლორის ჩათვლით 다운로드.

Rayfield, D. (2000). The Literature of Georgia: A History. Routledge, Revised edition.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Kevin Tuite, Université de Montréal)

 

 

Kevin Tuite – The Banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti

ავტორი განიხილავს ვაჟა-ფშაველას მიერ ხევსურეთის და ხევსურთა როგორც მხატვრულ-ლიტერატურულ, ასევე ბელეტრისტულ აღწერას 다운로드. იგი ცდილობს, უკეთ გაიგოს, რას წარმოადგენდნენ ხევსურები ავტორისთვის, რომელმაც იგი ქართველ მკითხველს გააცნო 다운로드. თუითი ამტკიცებს, რომ ხევსურების, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიელთა შორის ყველაზე პერიფერიული და “პრიმიტიული” ტომის აღწერით ვაჟა-ფშაველა ორ მიზანს აღწევს – თავის ბელეტრისტიკაში იგი ცდილობს, ქართველი მთიელების განვითარების პრაქტიკული გეგმის შემუშავებას, ხოლო თავის მთავარ პოეტურ ნამუშევრებში კი აღწერს გმირი ინდივიდის და საზოგადოების ურთიერთობას მითოსური და ესთეტიური კუთხით, რომელიც კულმინაციას “გველისმჭამელში” აღწერილ კონფლიქტში პირადი ქცევის კოდექსსა და სოციალურ მოვალეობებს შორის აღწევს 아이폰 유튜브 mp3 다운로드.

Tuite, K. The banner of Xaxmat’is-Jvari: Vazha-Pshavela’s Xevsureti. In: Gamqreliże, E. (Ed.). (2008). Der Dichter Vaza-Psavela: fünf Essays (Vol. 4). Königshausen & Neumann.

ჩამოტვირთვა