ტეგების არქივი: გაერო

Jonathan Cohen (Ed.) – A Question of Sovereignty: The Georgia-Abkhazia Peace Process

ეს პუბლიკაცია იკვლევს ქართულ-აფხაზური კონფლიქტში არსებულ საკითხებს და ზოგად ფონს – აფხაზების მიერ სუვერენიტეტის მოთხოვნასა და საქართველოს უარს მის მინიჭებაზე 숀리의 남자몸 만들기 다운로드. ავტორები საქართველოდან და აფხაზეთიდან აანალიზებენ დაბრკოლებებს მშვიდობისთვის და შესაძლებლობებს სამშვიდობო პროცესში coverity 다운로드. საერთაშორისო ავტორები განიხილავენ გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და რუსეთის ფედერაციის ჩარევას, სამოქალაქო ორგანიზაციის სამშვიდობო ინიციატივებთან ერთად 3 days to kill download. პუბლიკაცია აგრეთვე შეიცავს ძირითად ტექსტებს – შეთანხმებებს, განცხადებებს, ქართულ-აფხაზური შეხვედრების ჩანაწერებს, მთავარ აქტორთა პროფილებსა და მოვლენების ქრონოლოგიას.

Cohen, J. (Ed.). (1999). A question of sovereignty. The Georgia-Abkhazia Peace Process (Accord Issue 7), London.

ჩამოტვირთვა