ტეგების არქივი: უკრაინა

Nicklaus Laverty – The Problem of Lasting Change: Civil Society and the Colored Revolutions in Georgia and Ukraine

სამოქალაქო საზოგადოებამ გადამწყვეტი როლი ითამაშა საქართველოსა და უკრაინის ფერად რევოლუციებში, რაც გამოიხატა ახალგაზრდული ჯგუფების კმარასა და პორას აქტივიზმში 다운로드. დემოკრატიული რეფორმების შეჩერების შემდეგ, ავტორიტარული მეთოდებისა და ელიტების ხელახლა გამოჩენის გამო ამგვარი ჯგუფები გამარგინალდნენ 컴퓨터 앱 다운로드. მხოლოდ სამოქალაქო საზოგადოების განახლებული ჩართულობა აღადგენს დემოკრატიზაციის პროცესს kyocera.

Laverty, N. (2008). The problem of lasting change: Civil society and the Colored Revolutions in Georgia and Ukraine. Demokratizatsiya: The Journal of Post-Soviet Democratization, 16(2), 143-162 다운로드.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Kornely Kakachia and Michael Cecire (eds.) – Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security

აღნიშნული წიგნი მიმოიხილავს საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და პარტნიორობის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს 마인크래프트 0 10 4 apk. ის, ასევე, მკითხველს საშუალებას აძლევს შეადაროს სხვადასხვა თემები და მოვლენები, ტენდენციები და სცენარები და აჩვენებს მათ გავლენას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ცვალებად კონტექსტზე 다운로드. ეს პუბლიკაცია საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში იდენტობისა და ეთნიკურობის როლის კვლევასთან ერთად, გვთავაზობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქრონოლოგიურ აღწერას 다운로드. იგი, ასევე, განიხილავს ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს, აგრეთვე, ქვეყნის ურთიერთობებს მის მეზობლებთან და პარტნიორებთან: აშშ, რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და ბალტიის ქვეყნები 다운로드.

Kakachia, K., & Cecire, M. (Eds). (2013). Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security. Tbilisi, Konrad Adenauer Stiftung.

ჩამოტვირთვა

Max Bader – Against All Odds: Aiding Political Parties in Georgia and Ukraine

როგორც დემოკრატიის გავრცელების ფართო მცდელობის ნაწილი, საქართველოსა და უკრაინაში პოლიტიკური პარტიები, როგორც სხვა უმეტეს პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებში, პოსტ-კომუნისტურ პერიოდში იღებენ დახმარებას მრავალი არა-სამთავრობო თუმცა სახელმწიფოსგან დაფინანსებული დასავლური ორგანიზაციებისგან 겨울왕국 2. მიუხედავად ამისა, ეს დახმარება წარუმატებელი აღმოჩნდა ორ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკაში არსებითად უფრო სტაბილური, დემოკრატიული და წარმომადგენლობითი პარტიების შესაქმნელად 다운로드. პასუხის ძიებაში, თუ რატომ არ იყო დახმარება უფრო მეტად ეფექტური, ეს თეზისი აღწერს როგორც დახმარების ხასიათს, ასევე საქართველოსა და უკრაინაში პარტიული პოლიტიკის თავისებურებებს 다운로드. თეზისი ამტკიცებს, რომ პარტიული განვითარების საშინაო შეზღუდვების შედეგად, პოლიტიკური პარტიები საქართველოსა და უკრაინაში, პარტიული დახმარების რეციპიენტებად უმთავრესად არაშესაფერისები იყვნენ და ამგვარად, პარტიულ დახმარებას ნაკლებად შეეძლო გავლენის მოხდენა 리눅스 sftp 파일.

Bader, M. (2010). Against all odds: aiding political parties in Georgia and Ukraine 스타워즈 깨어난 포스 다운로드. Amsterdam University Press.

ჩამოტვირთვა

Orysia Lutsevych – How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine

다운로드

ეს ნაშრომი ამოწმებს სამოქალაქო საზოგადოების ხარისხს საქართველოში, მოლდოვასა და უკრაინაში 다운로드. ის რჩევას იძლევა, თუ როგორ შეიძლება დონორების მიდგომა მისი გაძლიერებისთვის გარდაიქმნას უფრო ეფექტურად დემოკრატიიზაციის მხარდასაჭერად 유튜브 레드 pc 다운로드.

Lutsevych, O. (2013). How to Finish a Revolution: Civil Society and Democracy in Georgia, Moldova and Ukraine. Chatham House, Brifieng Paper. 

ჩამოტვირთვა

ლიბერალური აკადემია თბილისი – ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები

“ლიბერალური აკადემია თბილისის” კვლევა აჯამებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავიზო თანამშრომლობის პროცესს და მის კომპონენტებს (ვიზების გამარტივება და რეადმისია), მიმოიხილავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საკონსულოების საქმიანობას თბილისში და განიხილავს საქართველოსთვის, ასევე მოლდოვისა და უკრაინისთვის, ევროკავშირთან ვიზების გამარტივების პერსპექტივებს 다운로드. კვლევა აგრეთვე შეიცავს ამ საკითხებთან დაკავშირებულ საინტერესო სტატისტიკურ ინფორმაციას 스타2 베타 다운로드.

ლიბერალური აკადემია თბილისი (2012). ვიზის ფასილიტაცია და რეადმისია: უვიზო მიმოსვლის პერსპექტივები pc용 게임. თბილისი

ჩამოტვირთვა