ტეგების არქივი: ტრანზიცია

Jonathan Wheatley – Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union

ჯონათან ვიტლი განიხილავს საქართველოში რეჟიმის ცვლილების მძიმე პროცესს 1988 წლის დამოუკიდებლობის მოთხოვნის პირველი პროტესტებიდან 2004 წელს ვარდების რევოლუციების შედეგებამდე 다운로드. ის მოცემულია იმ კომპარატიულ ჩარჩოში, რომელიც მოიცავს სხვა ტრანზიციულ ქვეყნებს, განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირიდან 다운로드. წიგნი გვთავაზობს ორ მნიშვნელოვან თეორეტიკულ ინოვაციას: ტრანზიციულ ლიტერატურაში ნაკლებად თეორიზებულ რეჟიმის ცნებას და ო’დონელის, შმიტერისა და კარლის დინამიური აქტორის მიერ წარმართული ტრანზიციის გაგებას 다운로드. წიგნი აგრეთვე მიმოიხილავს გვიან საბჭოთა პერიოდში სახელმწიფოსა და საზოგადოების მდგომარეობას, რომელმაც გამოიწვია საქართველოს და სხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკების ტრანზიციისას არსებული სტრუქტურული შეზღუდვები 다운로드.

Wheatley, J. (2005). Georgia from National Awakening to Rose Revolution: Delayed Transition in the Former Soviet Union. Ashgate.

Available at Amazon

 

Christoph H. Stefes – Governance, the State, and Systemic Corruption: Armenia and Georgia in Comparison

საბჭოთა კავშირის უმეტეს მემკვიდრე სახელმწიფოებში ენდემური კორუფცია არის საბჭოთა მმართველობის დამანგრეველი მემკვიდრეობა 맥북 워드. როგორც ამ კვლევის ორი მაგალითი უჩვენებს, კორუფცია გამოიხატებოდა განსხვავებული გზებით hp 무선랜 드라이버. როდესაც ადრეულ 1990-იან წლებში ძალაუფლების მშვიდობიანმა გადაცემამ საშუალება მისცა სომხეთის პოლიტიკურ ლიდერებს კორუფცია გამოეყენებინათ სახელმწიფო აპარატზე მყარი კონტროლის შესაქმნელად, საქართველოს ხმაურიანმა ტრანზიციამ გამოიწვია სახელმწიფო აპარატის დისინტეგრაცია მოდავე ჯგუფებში, რომლებიც იყენებდნენ ოფიციალურ პოზიციებს პირადი სარგებელისთვის 다운로드. მიუხედავად ამისა, როდესაც საქართველოს კორუფციის ქაოტურმა ფორმამ საშუალება შეუქმნა დემოკრატიულ ცვლილებას, სომხეთის პოლიტიკური სისტემა რჩება სტაბილურად, თუმცა ძლიერად ავტორიტარულად Yuzu download.

Stefes, C. H. (2008). Governance, the state, and systemic corruption: Armenia and Georgia in comparison. Caucasian Review of International Affairs, 2(2), 73-83.

ჩამოტვირთვა

Edward G. Thomas – When Sugar Cane Grows in the Snow: Ethno-Nationalist Politics and the Collapse of the Georgian State

ეს დოკუმენტი ამოწმებს საქართველოს ტრანზიციას საბჭოთა მმართველობიდან დამოუკიდებელ სახელმწიფოებრიობამდე 1991 წელს, ყურადღებას ამახვილებს უმთავრესად ურთიერთობაზე დამოუკიდებლობის მოძრაობის შიგნით პოლიტიკურ იდეოლოგიასა და საქართველოს რესპუბლიკის განვითარებისა და მშენებლობის მარცხს შორის 다운로드. აქ ნაჩვენებია, რომ თუმცა არ არსებობს საქართველოს სახელმწიფოს კოლაფსის ერთი ყოვლისმომცველი ახსნა, მიზეზობრიობის ერთი კრიტიკული ხაზი გამოიყოფა დომინანტური ქართული პოლიტიკური კულტურის შიგნით არსებული რადიკალური ეთნო-ნაციონალისტური დისკურსის შედეგებიდან 톰캣 7 다운로드.

Thomas, E. G. (2006). When Sugar Cane Grows in the Snow: Ethno-Nationalist Politics and the Collapse of the Georgian State. Undercurrent, 3(1), 53-64 aix nmon 다운로드.

ჩამოტვირთვა

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios

다운로드

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მოდელები, საშინაო პოლიტიკის სცენარები, ევროკავშირის ჩართულობის როლი და ეროვნული სტრატეგიების შესაძლო ევროპეანიზაცია, ისევე როგორც, ენერგო-სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები – კრებულის სტატიები ცდილობს დაფაროს დღეს და შემდეგ წლებში სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მართებული თემები 다운로드.

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios (2013). Tbilisi, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

ჩამოტვირთვა

골목길

Alexi Gugushvili – The (non) Reform of the Georgian Pension System, 1991-2011: A Brief History and Update

ეს კვლევა მიმოიხილავს ფაქტორებს, რომლებმაც მნიშვნელოვანი როლი შეასრულეს 1991-2009 წლებში საქართველოს საპენსიო სისტემის განვითარებაში 다운로드. ამ კვლევიდან გამოტნილი მთავარი გაკვეთილი, რაც ეხება პოსტ 2012-2013 წლების საარჩევნო ციკლის საპენსიო ინიციატივებს, ისაა, რომ გადამწყვეტი ნაბიჯები იდეოლოგიური რწმენის ნაცვლად უნდა იქნას მიღებული მძიმე მოცემულობაზე 다운로드.

Gugushvili, A. (2012). The (non) Reform of the Georgian Pension system, 1991-2011: A Brief History and Update. Oslo, Norwegian Institute of International Affairs (NUPI) 리눅스 로컬.

ჩამოტვირთვა