ტეგების არქივი: თბილისი

Austin Jersild and Neli Melkadze – The Dilemmas of Enlightenment in the Eastern Borderlands: The Theater and Library in Tbilisi

ეს სტატია ახსნის, რომ აღმოსავლეთში იმპერიალიზმი შეიცავდა კულტურული გამოხატვის გავრცელებისა და გახშირების, ვიდრე მისი შეკვეცის იმპულსს 전공 서적 다운로드. რუსეთისთვის, რომელიც თავად XVIII საუკუნიდან ბევრი რუსის მიერ იყო გაგებული ევროპის აღმოსავლეთ საზღვრად, სრულიად გასაგებია ყოფილიყო მთავარი წყარო მათი “განმანათლებლობისა” და კულტურული პროგრესის 슈퍼 마리오 효과음 다운로드.

Melkadze, N., & Jersild, A. (2002). The dilemmas of enlightenment in the eastern borderlands: The theater and library in Tbilisi. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 3(1), 27-49 케빈은 12살 다운로드.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Zaza Shatirishvili – The Montage of Tbilisi Culture

თბილისის კულტურა არაა ქართული კულტურა. ქართული კულტურა ლიტერატურას ემყარება, იგი რთულად გადადის პროზაში, მისი ყველაზე მნიშვნელოვანი ჟანრი პოეზიაა 다운로드. თბილისის კულტურა, მეორეს მხრივ, გიჟმაჟი, კარნავალური და კინემატოგრაფიულია, დაფუძნებული მონტაჟზე 그래 그런거야. ავტორი მიმოიხილავს მნიშვნელოვანი კინო- და თეატრის რეჟისორების ნამუშევრებს და აღწერს, როგორ გადადის თბილისის კულტურა ხელოვნების თანამედროვე მედიუმებში 다운로드.

Shatirishvili, Z. (2006). The Montage of Tbilisi Culture. Film International, No. 23, 48-51.

ნახეთ Selected Works-ზე