ტეგების არქივი: სტივენ ჯონსი

Stephen F. Jones – Democracy in Georgia: Da Capo?

고용노동부

შეიძლება თუ არა, ოცწლიანი ექსპერიმენტაციის შემდეგ, 2012 წლის 1 ოქტომბერს საქართველოში თავისუფალი არჩევნების შედეგად ძალაუფლების მშვიდობიანად გადაცემამ, ქვეყანა მიიყვანოს “კონსოლიდირებული დემოკრატიის” საარაკო დრომდე Cmder download?

Jones, S. F. (2013). Democracy in Georgia: Da Capo. Cicero Foundation Great Debate 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Stephen F. Jones – Georgia: A Political History Since Independence

საბჭოთა იმპერიის დანგრევის შემდეგ საქართველოში დემოკრატიული და ეკონომიკური რეფორმების განხორციელება იგეგმებოდა 정진철 다운로드. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ მიუღწეველი რჩება. ეკონომიკური კოლაფსი, სეპარატისტული გამოწვევები, სამოქალაქო ომი და დღემდე შემორჩენილი საბჭოთა მმართველობის მემკვიდრეობა დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კონსოლიდირებული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებისთვის ამ ოცწლიანი ბრძოლის მთავარი მახასიათებლებია 다운로드. ამ წიგნში სტივენ ჯონსი კრიტიკულად აანალიზებს საქართველოს პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების უახლეს ისტორიას და წარმოაჩენს, თუ რა გავლენა მოახდინა ამ ტრანციზიამ არა მხოლოდ სახელმწიფოზე, არამედ მის მოქალაქეებზეც 다운로드. დამოუკიდებელი საქართველოს ეს ავტორიტეტული გამოკვლევა აუცილებელი საკითხავია პოსტ-საბჭოთა სამყაროთი დაინტერესებული პირვებისთვის 삼국지6pk 다운로드.

“ეს წიგნი საქართველოს შესახებ უმნიშვნელოვანესი ნაშრომია, რომელიც შექმნა ამ სფეროში მსოფლიოში ერთ-ერთმა ყველაზე ცნობილმა მეცნიერმა 다운로드. სტივენ ჯონსმა დაწერა აუცილებელი ანალიტიკური კრიტიკა საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური და ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ, რომელიც სენსიტიურია კულტურული სხვაობების მიმართ, გამორჩეულია ცოდნით, გულწრფელი და ნამდვილია 다운로드. ნაშრომის სიღრმე და თვალსაწიერი მნიშვნელოვანს ხდის მას მეცნიერებისა და პოლიტიკოსებისთვის, ისევე როგორც ნებისმიერი მკითხველისთვის, რომელსაც აინტერესებს ეს პატარა, მაგრამ საინტერესო – და გეოპოლიტიკურად გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონე – ქვეყანა.” დოქტორი ჯული ჯორჯი, პოლიტიკურ მეცნიერებათა ასოცირებული პროფესორი, ნიუ იორკის უნივერსიტეტი

Jones, S. (2012). Georgia: A Political History Since Independence. London, England: I.B. Tauris & Co Ltd

ხელმისაწვდომია Amazon-ზე;  რეცენზია (The Economist)

Stephen F. Jones – The Role of Cultural Paradigms in Georgian Foreign Policy

საქართველოს პოლიტიკურ კულტურაში არსებული ოთხი ‘გლობალური პარადიგმა’ ახდენს და ახდენდა გავლენას საქართველოს საგარეო პოლიტიკაზე 다운로드. ესენია: რელიგია, დამოკიდებულება ‘დასავლეთთან’, პან-კავკასიანიზმი და ანტი-რუსული განწყობა, რაც ნათლად ჩანს საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ დაწერილ ბოლო სამ დოკუმენტში 다운로드. მართალია, საგარეო პოლიტიკაში კულტურის როლის გაზვიადება არ არის მართებული, მაგრამ ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ მას მნიშნელოვანი როლი უჭირავს საქართველოს პოლიტიკური ელიტის მიერ რეგიონული და საერთაშორისო ვითარების აღქმაში 다운로드.

Jones, S. (2003). The role of cultural paradigms in Georgian foreign policy. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 19(3), 83-110

ნახეთ Taylor & Francis-ზე