ტეგების არქივი: State Formation

David S. Siroky and David Aphrasidze – Guns, Roses and Democratization: Huntington’s Secret Admirer in the Caucasus

საქართველო ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანაა კავკასიაში, მაგრამ მის დემოკრატიზაციას თან ახლდა ჰანთინგტონური განვითარების კრიზისები, რაც გამოიხატა ეთნიკურ კონფლიქტებსა და სამოქალაქო ომებში 극한 영화. ავტორები ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკურ არასტაბილურობაში ეს ვარიაცია საუკეთესოდ აიხსნება ნაციონალიზმსა და პოლიტიკურ ინსტიტუციონალიზაციას შორის ინტერაქციაზე ვიდრე მათ დამოუკიდებელ ეფექტებზე ფოკუსირებით 다운로드.

Siroky, D. S., & Aprasidze, D. (2011). Guns, roses and democratization: Huntington’s secret admirer in the Caucasus. Democratization, 18(6), 1227-1245 자바 jdk 1.7 다운로드.

ჩამოტვირთვა