ტეგების არქივი: State Capitalism

Christian Timm – A Liberal Developmental State in Georgia? State Dominance and Washington Consensus in the Post-Communist Region

სტატია აანალიზებს სახელმწიფოს დომინირებას საქართველოს ეკონომიკაში 2003-2010 წლებს შორის (ახალი) დეველოპმენტალური სახელმწიფოს პერსპექტივიდან. კვლევა  ცდილობს წვლილი შეიტანოს დაბალ და საშუალო შემოსავლის ქვეყნებში წარმატებული სახელმწიფოს ჩარევისთვის საჭირო ინსტიტუციური საწინდრების საკითხში, ასევე პოსტ-ვაშინგტონის კონსესუსის და ახალი დეველოპმენტალიზმის მზარდ ლიტერატურაში.

Timm, C. (2014). A liberal developmental state in Georgia? State dominance and Washington Consensus in the post-communist region (No. 2014/02). PFH Forschungspapiere/Research Papers, PFH Private Hochschule Göttingen.

ჩამოტვირთვა

Christian Timm – Economic Regulation and State Interventions. Georgia’s Move from Neoliberalism to State Managed Capitalism

ეს ნაშრომი იკვლევს ქართულ ეკონომიკურ პოლიტიკაში ცვლილებას ნეო-ლიბერალიზმიდან სახელმწიფოს მიერ მართულ კაპიტალიზმამდე, რომელიც მოხდა 2003 და 2012 წლებს შორის. ანალიზი ფოკუსირდება ინსტიტუტების გადამანაწილებელ ეფექტზე და იძიებს პოლიტიკის ცვლილების დინამიკას.

Timm, C. (2013). Economic regulation and state interventions: Georgia’s move from neoliberalism to state managed capitalism (No. 2013/03). PFH Forschungspapiere/Research Papers, PFH Private Hochschule Göttingen.

ჩამოტვირთვა