ტეგების არქივი: საბჭოთა კავშირი

W. E. D. Allen – New Political Boundaries in the Caucasus

nwc 한글

“The Geographical Journal”-ის 1927 წლის მაისის გამოცემაში, ვ 다운로드. ე. დ. ალენი საუბრობს ცარისტული რუსული “კავკასიის სამეფისნაცვლოს” გაუქმების შედეგად შექმნილ ახალ, “სახალხო რესპუბლიკებზე”, რომლებიც დამოუკიდებლობის მცირე პერიოდის შემდეგ, საბჭოთა მართვის ქვეშ მოექცნენ 다운로드.

Allen, W. E. D. (1927). New Political Boundaries in the Caucasus. Geographical Journal, 430-441.

ჩამოტვირთვა

Georgi M. Derluguian – The Tale of Two Resorts: Abkhazia and Ajaria Before and Since the Soviet Collapse

ავტორი ფოკუსირდება კავკასიაში არსებული მრავალი “ეთნიკური” ომისა და მშვიდობის ორ შემთხვევაზე 다운로드. ეს ორი, აფხაზეთისა და აჭარის ყოფილი ავტონომიური საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახით, რომელიც ორივე ტექნიკურად საქართველოს რესპუბლიკის შემადგენლობაშია, საუკეთესოდ ასახავს მოვლენებს კავკასიური პოლიტიკის მდუღარე ქვაბში adobe acrobat 7 pro 다운로드.

Derluguian, G. M. (1998). The tale of two Resorts: Abkhazia and Ajaria before and since the Soviet collapse. Research Series-Institute of International Studies University of California Berkeley, 261-292 심쿵주의보 다운로드.

ჩამოტვირთვა

 

Stephen F. Jones – Soviet Religious Policy and the Georgian Orthodox Apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev

ეს ნაშრომი მიმოიხილავს საქართველოში ეკლესია-სახელმწიფოს ურთიერთობებს და ეკლესიის შიდა მდგომარეობას ხრუშჩოვის პერიოდიდან მოყოლებული 우편 번호 db 다운로드. ის აგრეთვე შეეხება შესავალში წამოჭრილ საკითხებს გორბაჩოვის დროს ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის შეცვლილ როლზე gx works2 무료.

Jones, S. F. (1989). Soviet religious policy and the Georgian Orthodox apostolic Church: From Khrushchev to Gorbachev. Religion, State and Society: The Keston Journal, 17(4), 292-312 갤럭시 kies.

ჩამოტვირთვა

Mihai Gribincea – The Russian Policy on Military Bases: Georgia and Moldova

მიჰაი გრიბინცეა თავის წიგნში მიმოიხილავს რუსეთის სამხედრო ბაზებს, განლაგებულს ყოფილი საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკებში, მაგრამ განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოლდოვასა და საქართველოს მაგალითებს 음성 번역 다운로드. ავტორი ხსნის, თუ რატომ არის მოლდოვისა და საქართველოს მთავრობებისთვის მათ ტერიტორიებზე რუსეთის ბაზების ყოფნა მიუღებელი 다운로드. რუსეთის ბაზებზე ფოკუსი ასევე საშუალებას აძლევს წიგნის ავტორს, გააანალიზოს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკა ე.წ mysql server. ახლო საზღვარგარეთში.

Gribincea, M. (2001). The Russian policy on military bases: Georgia and Moldova. Editura Cogito.

ჩამოტვირთვა