ტეგების არქივი: სოციალური კეთილდღეობა

Francesco Bagnardi – The Changing Pattern of Social Dialogue in Europe and the Influence of ILO and EU in Georgian Tripartism

ამ ნაშრომში განხილულია საქართველოში სამმხრივი სოციალური დიალოგის პრაქტიკის ჩამოყალიბების პროცესი 다운로드. ამ სიახლეს საფუძვლად უდევს ევროკავშირის პოლიტიკური ზეწოლა, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტექნიკური დახმარება და ფროკავშირების საერთაშორისო კონფედერაციების მხარდაჭერა 아이패드 카카오톡 다운로드. ნაშრომი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს ზემოთხსენებული საერთაშორისო აქტორების მიერ განხორციელებულ ზეწოლას და გაწეულ ტექნიკურ მხარდაჭერას 겨울왕국 열기. ამასთან, ნაშრომში გამოკვლეულია სამმხრივი სოციალური დიალოგის მიღწევები და წარუმატებლობები საქართველოში და ნაჩვენებია ძირითადი ფაქტორები, რომლებიც ამცირებს ამ პრაქტიკის ეფექტურობას 다운로드.

Bagnardi, F. (2015). The changing pattern of Social Dialogue in Europe and the influence of ILO and EU in Georgian tripartism. CAUCASUS SOCIAL SCIENCE REVIEW (CSSR), 2(1) 카드캡터체리 오프닝 다운로드.

ჩამოტვირთვა

დიმიტრი გუგუშვილი – ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა: ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?

წინამდებარე დოკუმენტში საქსტატის მიერ ჩატარებული შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის მონაცემების გამოყენებით, ავტორი ახდენს პროგნოზირებას იმისას, თუ რა ეფექტი ექნება გაზრდილ სოციალურ ტრანსფერებს 커비 2 다운로드. კვლევა აჩვენებს, რომ გაზრდილი სოციალური ტრანსფერები მნიშვნელოვნად შეამცირებენ სიღარიბეს, მაგრამ ღარიბი ოჯახების მესამედის მდგომარეობა არ შეიცვლება, რადგან ამჟამად ისინი სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან დარჩენილნი 손오순 고도리 다운로드.

გუგუშვილი, დ. (2013). ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა – ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Lela Rekhviashvili – Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government

მოცემული კვლევა კითხულობს რა იყო  2003 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმოდგენილი განვითარების მიმართულება საშინაო და საერთაშორისო პუბლიკისთვის 다운로드? რა როლს წარადგენდა საქართველოს მთავრობა სოციალურ ეკონომიკურ განვითარებაში 서든 어택 월핵 다운로드? კვლევა აღწერს 2004-2012 წლებს შორის საქართველოში პოლიტიკური ნარატივის განვითარების ევოლუციას Fotonica download.

Rekhviashvili, L. (2013). Development and the role of the state; Visions of post-revolutionary Georgian government. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა