ტეგების არქივი: Separatism

Kornely Kakachia and Michael Cecire (eds.) – Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security

აღნიშნული წიგნი მიმოიხილავს საქართველოს საგარეო პოლიტიკისა და პარტნიორობის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხებს 마인크래프트 0 10 4 apk. ის, ასევე, მკითხველს საშუალებას აძლევს შეადაროს სხვადასხვა თემები და მოვლენები, ტენდენციები და სცენარები და აჩვენებს მათ გავლენას საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ცვალებად კონტექსტზე 다운로드. ეს პუბლიკაცია საგარეო პოლიტიკის ფორმირებაში იდენტობისა და ეთნიკურობის როლის კვლევასთან ერთად, გვთავაზობს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ქრონოლოგიურ აღწერას 다운로드. იგი, ასევე, განიხილავს ევროატლანტიკურ სივრცეში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესს, აგრეთვე, ქვეყნის ურთიერთობებს მის მეზობლებთან და პარტნიორებთან: აშშ, რუსეთი, უკრაინა, თურქეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ირანი და ბალტიის ქვეყნები 다운로드.

Kakachia, K., & Cecire, M. (Eds). (2013). Georgia’s Foreign Policy: The Quest for Sustainable Security. Tbilisi, Konrad Adenauer Stiftung.

ჩამოტვირთვა

Julie A. George – The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia

ეს წიგნი იძიებს რუსეთის ფედერაციასა და პოსტ-საბჭოთა საქართველოში ეთნიკური სეპარატიზმის საფუძვლებს 로터스 노츠. წიგნი განიხილავს, თუ რატომ ირჩევდნენ რეგიონული ლიდერები ორივე ქვეყანაში ძალადობრივ ან არა-ძალადობრივ სტრატეგიებს საკუთარი პოლიტიკური, ეკონომიკური და პირადი მიზნების მისაღწევად 크로스오버 모니터 드라이버 다운로드.

George, J. A. (2009). The Politics of Ethnic Separatism in Russia and Georgia thinkvantage. Palgrave Macmillan.

ჩამოტვირთვა