ტეგების არქივი: Property Rights

Paul Rimple – Who Owned Georgia 2003-2012

“ეს წიგნი არის ბიზნესმენებზე და კომპანიებზე, რომლებიც ფლობდნენ მნიშვნელოვან წილებს მაუწყებლობაში, ტელეკომუნიკაციებში, რეკლამაში, ნავთობის იმპორტსა და დისტრიბუციაში, ფარმაცევტულ, საპრივატიზაციო და სამთო მრეწველობის სექტორებში sims 4 무료. გარდა ამისა, წიგნი აღწერს ბიზნესმენებისა და კომპანიების ურთიერთობას და კავშირებს ხელისუფლებასთან 윈도우 서버 2019 다운로드. შეიცავს ინფორმაციასბიზნესმენებისა და კომპანიების ხელისუფლებასთან ურთიერთობებისა და კავშირების შესახებ 다운로드. წიგნი მოიცავს 2003 წელსა და 2012 წელს არსებულ პერიოდს.

წიგნის დაწერის დროს მნიშვნელოვანი ცვლილებები მოხდა კერძო საკუთრების უფლებებთან დაკავშირებით საქართველოში m3u8 모바일. 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად მმართველმა პარტიამ დაკარგა უმრავლესობა, რაც აისახა საქართველოში ბიზნესების ფლობის სტრუქტურაში. ეს ცვლილებები ჩართულია წიგნის უკანასკნელ თავში.”

Rimple, P. (2012). Who Owned Georgia 2003-2012. Transparency International Georgia.

ჩამოტვირთვა