ტეგების არქივი: Prestige

Andrei P. Tsygankov & Matthew Tarver-Wahlquist – Duelling Honors: Power, Identity and the Russia–Georgia Divide

ნაშრომი იკვლევს ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოსთან მიმართებაში რუსეთის პოლიტიკის ცვლილებას თანამშრომლობიდან კონფორნტაციისკენ 다운로드. რუსეთის ქმედების ამხსნელ ფაქტორებად ძალასა და უსაფრთხოებასთან ერთად, ღირსება და პრესტიჟიც არის დასახელებული 다운로드. ბოლო ორი ფაქტორი გამომდინარეობს იმისგან, თუ როგორ აღიქვამს რუსეთი თავის ურთიერთობებს დასავლეთის ქვეყნებთან 내이름은구름이여. ღირსება აგრეთვე მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს დამოკიდებულებაში ჩრდილოელი მეზობლის მიმართ. რუსეთ-საქართველოს დაპირისპირებაზე დაკვირვება საშუალებას გვაძლევს დავინახოთ ტრადიციული საგარეო პოლიტიკური ამხსნელი ფაქტორების სიძლიერე და სისუსტეები, და აგრეთვე შევისწავლოთ ორმხრივი სახიფათო კონფლიქტის დე-ესკალაციის სავარაუდო გზები.

Tarver-Wahlquist, M., & Tsygankov, A. P. (2009). Duelling Honors: Realism, Constructivism and the Russia-Georgia Divide. Foreign Policy Analysis, 5, 307-326

ჩამოტვირთვა