ტეგების არქივი: Politico-Economic Networks

Stacy Closson – State Weakness in Perspective: Strong Politico-Economic Networks in Georgia’s Energy Sector

საქართველოს მაგალითის აღებით, ეს სტატია აანალიზებს პოლიტიკურ-ეკონომიკური ქსელების როლს პოსტ-საბჭოთა ქვეყანის ენერგო სექტორის შესუსტებაში 다운로드. სტატია ასკვნის, რომ სუსტ სახელმწიში, ქსელებმა შეცვალეს კომუნიკაციის ლეგიტიმური არხები და უცხოური ფინანსური ან ტექნიკური დახმარება უძლურია შეცვალოს დაინტერესებულ პირთა მხრიდან სურვილის ნაკლებობა ეფექტიანი ენერგო სისტემის განსავითარებლად 8월의 크리스마스 영화 다운로드.

Closson, S. (2009). State weakness in perspective: strong politico-economic networks in Georgia’s energy sector. Europe-Asia Studies, 61(5), 759-778 다운로드.

ჩამოტვირთვა