ტეგების არქივი: Peter Nasmyth

Peter Nasmyth – Georgia: In the Mountains of Poetry

ეს არის თანამედროვე საქართველოს პირველი ყოვლისმომცველი კულტურული და ისტორიული შესავალი 윈도우10 익스플로러 10 다운로드. ის ფარავს ქვეყანას რეგიონების მიხედვით და იღებს ლიტერატურული მოგზაურობის ფორმას, საბჭოთა საქართველოდან თანამედროვე დამოუკიდებელ ერ-სახელმწიფომდე ტრანზიციის სახით 다운로드.

საქართველოს აღწერილი ისტორია დაახლოებით 3,000 წლისაა 포켓 몬스터 xy nds 다운로드. ქართველები 330 წელს გაქრისტიანდნენ  და მათმა ბაგრატიონთა მონარქიამ 1000 წელზე მეტხანს გასტანა 다운로드. კომუნისტები რეგიონს 1921 წლიდან მართავდნენ, მაგრამ მათმა ძლიერმა რეპრესიებმა ვერ შეძლეს ქართველთა ძლიერი ეროვნულობის შეგრძნების აღმოფხვრა 다운로드. გორბაჩოვის დროს, ქართველთა დამოუკიდებლობა შეუქცევადი გახდა 주니몽 다운로드. ნესმიტის ცოცხალი და დარგობრივი აღწერა ადგენს სახელმწიფოებრიობის მოპოვებამდე ქვეყნის გამორჩეულ კულტურულ და ისტორიულ მოგზაურობას.

ხუთი წლის განმავლობაში ქვეყანაში ხშირი  მოგზაურობის შედეგად, პიტერ ნესმიტი გამორჩეულად კვალიფიციურია საქართველოზე საწერად. მისი ავტორიტეტული და დინამიური წიგნი დაფუძნებულია თანამედროვე ქართველებთან ასობით ინტერვიუზე, სოფლის მღვდლებიდან შავ ბაზარში დასაქმებულებამდე. საქართველო იქნება აუცილებლად წასაკითხი ამ რეგიონში ყველა დაინტერესულისთვის, აგრეთვე სტუდენტებისთვისა და მკვლევარებისთვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ ცხოვრების აღწერა ძველი საბჭოთა წყობის დანგრევის შემდეგ ყოფილ რესპუბლიკათა შორის უმდიდრესსა და ყველაზე დრამატულში.

Nasmyth, P. (2006). Georgia: In the Mountains of Poetry. London: Routledge, 3rd revised edition.

ხელმისაწვდომია Amazon.com-ზე