ტეგების არქივი: ჩრდილოეთ კავკასია

David Siroky & Valeriy Dzutsev – Rational or Reckless? Georgia’s Zugzwang in the Caucasus

2008 წელს რუსეთთან ომში სამხედრო დამარცხების მიუხედავად, საქართველომ მაინც შეინარჩუნა დასავლური ორიენტაცია 다운로드. ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება ომამდელ პოლიტიკასთან შედარებით არის ახალი რეგიონული სტრატეგია – ჩრდილოეთ კავკასიის ინიციატივა – რომლის მიზანია რბილი ძალის სახით რეგიონში რუსეთის სამხედრო დომინაციის ალტერნატივა შექმნას 다운로드. სტატიის ავტორები თვლიან, რომ ეს სტრატეგია რაციონალურია და არა წინდაუხედავი, როგორც ამას ბევრი კრიტიკოსი მიიჩნევს 다운로드. ეს ინიციატივა წარმოადგენს კარგად დაგეგმილ სტრატეგიას, რომლისგანაც სარგებელს არამხოლოდ საქართველო, არამედ სხვა მონაწილე მხარეებიც, მათ შორის რუსეთი, მიიღებენ 다운로드.

Siroky, D. S., & Dzutsev, V. (2012). Rational or reckless? Georgia’s zugzwang in the Caucasus. Nationalities Papers, 40(3), 303-314 싹쓸이 다운로드.

ჩამოტვირთვა

George Khelashvili – Georgia, Russia and the North Caucasus: Is Enmity What States Make of It?

ეს ნაშრომი აანალიზებს ჩრდილოეთ კავკასიის პოლიტიკასთან დაკავშირებულ უთანხმოებას საქართველოსა და რუსეთს შორის 다운로드. პირველ ნაწილში განხილულია 1980-იანი წლების შემდეგ არსებული ჩრდილოეთ კავკასიის პრობლემა 다운로드. შემდეგი ნაწილი ეხება ჩრდილოეთ კავკასიის გარშემო საქართველოსა და რუსეთის დავას, მის საერთაშორისო პოლიტიკურ განზომილებასა და იმ პოლიტიკურ თუ იდეოლოგიურ ფაქტორებს, რომლებიც განაპირობებს საქართველოს პოლიტიკას ჩრდილოეთ კავკასიასთან მიმართებაში 롤토체스 애드온. ნაშრომის ბოლო ნაწილი ეთმობა ამ პრობლემის გადაჭრის შესაძლო საფუძველს.

Khelashvili, G. (2012). Georgia, Russia and the North Caucasus: Is Enmity What States Make of It? Center for Social Sciences, Tbilisi

ჩამოტვირთვა

George Khelashvili – Georgian Perceptions of the North Caucasus and of US-Russian Relations

ეს ნაშრომი ამტკიცებს, რომ არც საქართველოს და არც რუსეთს არ შეუცვლიათ პოზიცია ერთმანეთთან კონფლიქტში და არც ძირითადი დამოკიდებულებები რეგიონულ პოლიტიკასთან მიმართებაში 다운로드. ასეთი მდგომარეობა “გაყინული” კონფლიქტის მონაწილე მხარეებს შორის დაპირისპირებას უახლოეს წლებში გარდაუვალს ხდის 스나이퍼 엘리트 다운로드. ამ საფრთხეს აგრეთვე განაპირობებს საქართველოს მთავრობის გარკვეული სტრატეგია, რომლის მიზანია ორ ქვეყანას შორის არსებული ბუნებრივი ძალთა ასიმეტრიის შემცირება 다운로드. პირველი, ეს არის საქართველოს მთავრობის ფრთხილი მცდელობა შეამციროს რუსეთის ძალაუფლება ჩრდილოეთ კავკასიაში 다운로드. მეორე, ეს არის სააკაშვილის მცდელობა გაეღვივებინა დაპირისპირება აშშ-სა და რუსეთს შორის და ამ უთანხმოებიდან მიეღო სარგებელი. ეს ნაშრომი აანალიზებს ამ ორი მიდგომის საფუძვლებსა და მოსალოდნელ შედეგებს.

Khelashvili, G. (2011). Georgian Perceptions of the North Caucasus and of U.S.-Russian Relations. PONARS Eurasia Memo 148

ჩამოტვირთვა

Svante Cornell – Small Nations and Great Powers

다운로드

წიგნი კავკასიის რეგიონის ისტორიულ, გეოგრაფიულ და ეთნო-ლინგვისტურ სურათს სთავაზობს მკითხველს და ფოკუსირებას ახდენს რუსეთის მიერ რეგიონის ანექსირებაზე, რამაც სათავე დაუდო რეგიონში დღეს არსებულ მრავალ კონფლიქტს lg스마트체 regular. ავტორი კონფლიქტების ისტორიულ ანალიზს აკეთებს, აფასებს სამი მთავარი რეგიონული ძალის (თურქეთი, ირანი, რუსეთი) როლს და წარმოაჩენს კავკასიის როლს მსოფლიო პოლიტიკაში 스플라이스 다운로드.

Cornell, S. (2001). Small Nations and Great Powers. A Study of Ethnopolitical Conflict in the Caucasus. Surrey, England: Curzon

ნახეთ Google Books-ზე

ნილ მაკფარლეინი – საქართველო: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოება

საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციაში სტრატეგიულ ანალიზზე უფრო მეტად ხაზგასმულია პოლიტიკური გზავნილები 옥탑방 다운로드. მიუხედავად ძლიერი მხარეებისა, კონცეფციაში ასევე, გამოჩნდა ბევრი სისუსტე, როგორიცაა მნიშვნელოვანი რისკების უგულებელყოფა, საფრთხეების გაუაზრებლობა და არარეალური მოლოდინის შექმნა, რაც იწვევს რეალური წინააღმდეგობების მხედველობიდან გამორჩენას და უთანხმოებას სხვა ქვეყნებთან 갓오브 곡괭이.

მაკფარლეინი, ნ. (2012). საქართველო: ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია და ეროვნული უსაფრთხოება 다운로드. რუსეთისა და ევრაზიის პროგრამა, პროგრამული სტატია 2012/01. ჩეთემ ჰაუსი, ლონდონი

ჩამოტვირთვა