ტეგების არქივი: Nino Dolidze

Nino Dolidze – Public Administration Reforms in Georgia: Establishing Administrative Model for State Organizations

ეს სტატია მიზნად ისახავს საჯარო ადმინისტრაციის იმ რეფორმების ანალიზს, რომელიც განხორციელდა ქართულ სამოქალაქო სექტორში 2004 წლის შემდეგ 다운로드. სტატია ადარებს 2004-2012 წლების პერიოდში ქართულ საჯარო სექტორში საჯარო ადმინისტრაციის რეფორმების ორი ტალღის შედეგებს და მიმოიხილავს საქართველოს მაგალითზე განვითარებად ქვეყნებში სამოქალაქო მომსახურების კონკურენტუნარიან და პროფესიონალურ მოდელების უპირატესობებსა და ნაკლულოვანებებს 다운로드.

Dolidze, N. (2015). Public Administration Reforms in Georgia: Establishing Administrative Model for State Organizations. Caucasus Social Science Review (CSSR), 2(1) asp.net ftp 파일 다운로드.

ჩამოტვირთვა