ტეგების არქივი: არასამთავრობო ორგანიზაციები

Florian Mühlfried – Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia

მრავალ საზოგადოებაში ბანკეტები გვევლინება ეროვნული იდენტობის გამოხატვის, მიკუთვნებისა და მანიპულირების ძლიერ იარაღად 다운로드. დამატებით, ისინი ხშირად ასრულებენ ინდივიდუალის პასაჟების, როგორიცაა დაბადება, მონათვლა და ქორწილი, სოციალურ მარკერის ფუნქციას 차라리 다운로드. ბანკეტები იმართება ეტიკეტის თანახმად და აიძულებს მონაწილეებს ქცევის კოლექტიური კოდისადმი სუბორდინაციას 다운로드. პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, სუფრა, ძლიერ ფორმალიზებული ბანკეტი, არის ეროვნული კულტურის მთავარი ელემენტი და ყოველდღიური ცხოვრებისა და დღესასწაულების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

Mühlfried, F. (2005). Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia. Central Eurasian Studies Review, 4(1), 16-19.

Download

Mark R. Beissinger – Structure and Example in Modular Political Phenomena: The Diffusion of Bulldozer/Rose/Orange/Tulip Revolutions

ეს სტატია ავითარებს მიდგომას მოდულარული პოლიტიკური ფენომენის შესასწავლად (მოქმედება, რომელიც მნიშვნელოვანწილად დაფუძნებულია წარმატებული წინამორბედების მაგალითზე) 다운로드. სტატია ფოკუსირდება კომპრომისებზე მაგალითების, სტრუქტურული შემსუბუქებისა და ინსტიტუციური შეზღუდვების გავლენებს შორის 포켓몬go 다운로드. მიდგომა ილუსტრირებულია 2000-2006 წლების პერიოდში პოსტ-კომუნისტურ რეგიონში დემოკრატიული რევოლუციების გავრცელების მაგალითზე, მნიშვნელოვანი მაგალითებით საბჭოთა კავშირში სეპარატისტული ნაციონალიზმის გავრცელებასთან გლასნოსტის პერიოდში 겟 스마트.

Beissinger, M. R. (2007). Structure and example in modular political phenomena: The diffusion of bulldozer/rose/orange/tulip revolutions.Perspectives on Politics, 5(02), 259-276.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – Regime Vulnerability and Popular Mobilization in Georgia’s Rose Revolution

ნაშრომი თავდაპირველად განიხილავს რეჟიმის მოწყვლადობის ხარისხის გამოაშკარავებას საარჩევნო პროცესის წინ და შემდგომ 나를잊지말아요. ავტორი შემდეგ ამოწმებს სახალხო მობილიზაციის გამომწვევ ფაქტორებს და შენიშნავს თუ რატომ იყო მობილიზაცია გასაკვირი ხელისუფლების მოწყვლადობის გათვალისწინებითაც 다운로드. მესამედ, ის აფასებს აშშ-ის ჩარევისა და სერბეთით-შთაგონებული არასამთავრობოების როლს და ადგენს საცდელ დასკვნებს მათ ეფექტზე 다운로드. დამატება ეხება საკითხს თუ რატომ არ მოხდა ალტერნატიული საარჩევნო გარღვევები 다운로드.

Welt, C. (2006). Regime vulnerability and popular mobilization in Georgia’s Rose Revolution. Center on Democracy, Development, and the Rule of Law Working Papers, (67) 첼로 연주곡 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Ghia Nodia – Civil Society Development in Georgia: Achievements and Challenges

다운로드

ამ პოლიტიკის დოკუმენტის მიზანია სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ამჟამინდელი მდგომარეობის შეფასება, რელევანტურ საკითხებზე არსებული მიმდინარე დისკუსიების შეჯამება და რეკომენდაციების შეთავაზება შემდგომი ნაბიჯებისთვის საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების გასაძლიერებელად 다운로드.

Nodia, G. (2005). Civil society development in Georgia: Achievements and challenges. Tbilisi, Caucasus Institute for Peace, Democracy and Development 레고레이서1.

ჩამოტვირთვა

Stephen F. Jones – The Rose Revolution: A Revolution without Revolutionaries?

2003 წლის ნოემბრის საქართველოს ვარდების რევოლუციის საფუძვლების ამ გამოძიებაში და ახალი ხელმძღვანელი პირების გამოწვევების წარმოდგენაში, ავტორი ამტკიცებს, რომ არსებობს ოთხი კონტექსტი 2003 წლის ქართული რევოლუციური მოვლენების 킹 오브 파이터즈 2002 다운로드. პირველი, ევროპასთან კავშირის პოპულარული და რომანტიკული მისწრაფება ქართველებს შორის 다운로드. მეორე, შევარდნაძის რეჟიმის სამწუხარო მარცხები. მესამე, საქართველოში გლობალური ეკონომიკური მოდელებისა და ვესტერნიზაციის ერთიანი ზეგავლენა 3d max 2015 download. მეოთხე, საბჭოთა მემკვიდრეობა. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების როლი, თუმცა მნიშვნელოვანი, არ იყო გადამწყვეტი ვარდების რევოლუციის წარმატებაში.

Jones, S. F. (2006). The Rose revolution: A Revolution without revolutionaries? Cambridge Review of International Affairs, 19, (1).

ჩამოტვირთვა