ტეგების არქივი: Military Reform

Robert Larsson – Georgia’s Search for Security

საქართველოსა და კავკასიის უსაფრთხოების პრობლემების განხილვა ყველაზე ხშირად კონფლიქტების, გეოპოლიტიკისა და მილსადენების ჭრილში ხდება 윈도우 10 msdn 다운로드. ამისგან განსხვავებით, წინამდებარე ნაშრომი ამ თემებს მხოლოდ ქვემდებარე როლს ანიჭებს და ფოკუსს ეროვნული უსაფრთხოების აქტორებზე, საერთაშორისო სტრუქტურებსა და უსაფრთხოების დარგში საერთაშორისო თანამშრომლობაზე აკეთებს 일본 카카오톡 다운로드. ამ ნაშრომის მიზანია საქართველოში უსაფრთხოების კრიტიკული შეფასება 2003 წლის მდგომარეობით 낚시신공. ამ მიზნით, ნაშრომი მოცემულ სამ კითხვას სცემს პასუხს: 1. რა მდგომარეობაში არის საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების სტრუქტურები 다운로드? 2. რა პერსპექტივები გააჩნია საქართველოს საერთაშორისო თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში? 3. რა გრძელვადიან საკითხებსა და რისკებს შეიცავს საქართველოსა და აშშ-ის თანამშრომლობა უსაფრთხოების დარგში?

Larsson, R. (2003). Georgia’s Search for Security: An Analysis of Georgia’s National Security Structures and International Cooperation. Occasional Paper No.1, Georgian Foundation for Security and International Studies, Tbilisi.

ჩამოტვირთვა

ბრუნო კოპიტერსი & რობერტ ლეგვოლდი – სახელმწიფოებრიობა და უსაფრთხოება: საქართველო “ვარდების რევოლუციის” შემდეგ

ეს არის პირველი წიგნი, რომელიც იკვლევს საქართველოსთვის 2003 წლის ნოემბრის დრამატული რევოლუციის წინ და შემდეგ არსებულ  ღრმა და კომპლექსურ უსაფრთხოების გამოწვევებს 다운로드. წიგნი თავს უყრის ქართველ და არა-ქართველ ავტორებს, რომლებიც აღწერენ საქართველოს გამოწვევების განსხვავებულ მხარეებს – ტერიტორიული კონფლიქტებიდან ქვეყანაში საქართველოს საზღვრებს მიღმა არსებულ დაძაბულობებამდე, რომელიც მოიცავს გრძელ და უსიამოვნო ურთიერთობას რუსეთთან 유튜브 f12 다운로드.

კოპიტერსი, ბ., & ლეგვოლდი, რ., (2006). სახელმწიფოებრიობა და უსაფრთხოება: საქართველო “ვარდების რევოლუციის” შემდეგ ms project 무료. თბილისი, მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი.

ჩამოტვირთვა