ტეგების არქივი: ჯოელ ლაზარუსი

Joel Lazarus – Neo-Liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: the Case of Georgia

크로스 컴파일러 다운로드

ამ ნაშრომში, ავტორი ამტკიცებს, რომ დემოკრატიის გავრცელების ნაცვლად, დასავლურმა საგარეო პოლიტიკამ, დიპლომატიურმა სტრატეგიებმა, დასახმარებელმა ჩარევებმა განამტკიცა რასაც ლევიცკიმ და ვეიმ (2002, 2010) უწოდეს “კონკურენტული ავტორიტარიანიზმი” და გაამწვავა პოლიტიკური არასტაბილურობა და კონფლიქტი ქვეყანაში 이미지 한번에 다운로드.

Lazarus, J. (2010, September). Neo-liberal State Building and Western ‘Democracy Promotion’: The Case of Georgia. In SGIR 7th Pan-European Conference, Stockholm, Sweden 다운로드.

ჩამოტვირთვა