ტეგების არქივი: ილია რუბანისი

Tedo Japaridze & Ilia Roubanis – Tbilisi’s Relevance to Washington: What Is, Where Is, and What Can Be

ამ სტატიაში განხილულია, თუ რამდენად განსხვავდება ერთმანეთისგან დასავლეთში სხვადასხვა აქტორების შეხედულებები საქართველოს მიერ არჩეული პოლიტიკური ტრაექტორიის შესახებ 2012 წლის ოქტომბერში მთავრობის ცვლილების შემდეგ. ავტორები აქვე განიხილავენ ვაშინგტონისთვის საქართველოს მნიშვნელობაზე.

Japaridze, T., & Roubanis, I. (2013). Tbilisi’s Relevance to Washington: What Is, Where Is, and What Can Be. American Foreign Policy Interests,35(5), 272-282.

ნახეთ Taylor & Francis Online-ზე