ტეგების არქივი: ისტორიული წყაროები

Cyril Toumanoff – Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries)

კირილ ტუმანოვის მიხედვით, საქართველოს აქვს ერთადერთი მნიშვნელოვანი ისტორია და კულტურა, რომელიც თითქმის მთლიანად უცნობია დასავლეთისთვის minitab 14. ქართულ ისტორიულ წყაროებთან დაკავშირებითაც აგრეთვე გაუგებრობა და არასწორი ინფორმაცია არსებობს Java json download. ამ კვლევის მიზანია ქართული ლიტერატურის მონუმენტების უახლოეს კვლევაზე დაფუძნებული სისტემური ანგარიშის წარდგენა, რაც დასავლელ მეცნიერებს დააინტერესებს 제주감귤체 다운로드.

Toumanoff, C. (1943). Medieval Georgian Historical Literature (VIIth–XVth Centuries). Traditio, 139-182.

ნახეთ Selected Works-ზე

Michael Tsereteli – The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism

1935 წლის ამ სტატიაში, მიხაელ წერეთელი ამოწმებს ძველი ქართველი ავტორების მიერ დაცულ ინფორმაციას ქართულ წარმართობაზე, რომელიც არასწორად იყო გაგებული ადრინდელი მეცნიერების მიერ 그레이브 인카운터2. ის აჩვენებს, რომ ეს ინფორმაცია მიანიშნებს განსხვავებულ ელემენტებზე ქართულ წარმართულ რელიგიაში, ვიდრე მანამდე ეგონათ 바이두 apk.

Tseretheli, M. (1935). The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism. Georgica: A Journal of Georgian and Caucasian Studies, I, 1, 28-66 8월 4주차 멜론 top100 다운로드.

ნახეთ Selected Works-ზე