ტეგების არქივი: მწვანე პოლიტიკა

Georgia: History of Green Politics

영화 모비딕 다운로드

პუბლიკაციით „საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია“ ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი ქართულ პოლიტიკურ და აკადემიურ სივრცეს სთავაზობს საქართველოს უახლესი პოლიტიკური ისტორიის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფრაგმენტის (1987-2003 წწ) ანალიზს 다운로드.

საქართველო: მწვანე პოლიტიკის ისტორია (2013). თბილისი, ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდი 다운로드.

ნახეთ ge.boell.org-ზე; შესავალი