ტეგების არქივი: გლობალიზაცია

Natalie Sabanadze – Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque Country

წიგნი განიხილავს ორიგინალურ, არაორთოდოქსულ გაგებას გლობალიზაციასა და თანამედროვე ნაციონალიზმს შორის ურთიერთობის შესახებ 끝까지 간다. თუ გავრცელებული შეხედულებით ნაციონალიზმი და გლობალიზაცია დაპირისპირებულ ძალებს წარმოადგენენ, საბანაძე ამტკიცებს რომ ისინი უფრო მეტად მოკავშირე ძალიან ხდებიან 포토샵 무설치 다운로드. წიგნის მიხედვით ნაციონალიზმი არ ზემოქმედებს მზარდი გლობალიზაციის წინააღმდეგ და არ გვევლინება გლობალიზაციის გავლენების წინააღმდეგობის ფორმად 다운로드. ბასკური და ქართული შემთხვევები ამტკიცებს, რომ გლობალიზაცია და ნაციონალიზმი შეიძლება იყოს ურთიერთშემავსებელი, ვიდრე შეუთავსებელი ტენდენციები 다운로드.

ნაციონალისტები ხშირად არიან გლობალიზაციის გამავრცელებლები, რომლებიც ეძებენ გლობალიზების გავლენებს და ჩართულები არიან გლობალურ აქტორებთან, საკუთარი ნაციონალისტური ინტერესების შესაბამისად 다운로드. საქართველოს და ბასკეთის შემთხვევებში, მცირე საფუძველი არსებობს, რომელიც ადასტურებს გლობალიზაციის ძლიერი, პოლიტიკურად ორგანიზებული ნაციონალისტური ოპოზიციის არსებობას 레포트 목차.

წიგნი აგრეთვე განიხილავს, თუ რატომ ვითარდება, ფართო მასშტაბით ნაციონალიზმის განსხვავებული ფორმები გლობალიზაციის მიმართ განსხვავებულ ფორმებად და განსხვავებულ დამოკიდებულებად.

Sabanadze, N. (2010). Globalization and Nationalism: The Cases of Georgia and the Basque country. Central European University Press.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Kevin Tuite, Université de Montréal)

George Ivaniashvili-Orbeliani – Globalization and National Competitiveness of Georgia

ეს ნაშრომი კრიტიკულად აანალიზებს ნაციონალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ არსებულ თეორეტიკულ საკითხებს 다운로드. ის აგრეთვე განმარტავს ნაციონალური ინოვაციური სისტემის ჩარჩოს, რომელიც წარმატებით იყო გამოყენებული OECD ქვეყნებში და ხდება განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ინტერესის საგანი 다운로드. ყურადღება დათმობილია საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ასპექტების განსაზღვრაზე, ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებით და რეფორმებისა და განვითარებისთვის პრაქტიკული რეკომენდაციებით 혈액형 다이어트 다운로드.

Ivaniashvili-Orbeliani, G. (2009). Globalization and national competitiveness of Georgia. Caucasian Review of International Affairs, 3(1), 70-85.

ჩამოტვირთვა