ტეგების არქივი: გიგი თევზაძე

Philipp H. Fluri and Eden Cole (eds.) – From Revolution to Reform: Georgia’s Struggle with Democratic Institution Building and Security Sector Reform

ეს ნაშრომი ამოწმებს 2003 წლის “ვარდების რევოლუციის” შემდეგ საქართველოში არსებულ პერიოდს 다운로드. ავტორები აანალიზებენ ქვეყანას უსაფრთხოების სექტორის მმართველობის მხრივ და აფასებენ საქართველოში არსებული საგარეო ძალების წარმატებებსა და მარცხებს 슈퍼맨 리턴즈 다운로드. ისინი აგრეთვე ამოწმებენ სამოქალაქო საზოგადოების, მედიისა და ადგილობრივი ელიტების როლს და იკვლევენ რამდენიმე რეფორმის მცდელობას, განსაკუთრებით ქართულ უსაფრთხოების სექტორში 다운로드.

Fluri, P. H., & Cole, E. (2005). From revolution to reform: Georgia’s struggle with democratic institution building and security sector reform. Austrian National Defense Academy and Bureau for Security Policy.

ჩამოტვირთვა

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა