ტეგების არქივი: ქართული სოფელი

მარინა მუსხელიშვილი, ლია მეზვრიშვილი, ბექა ნაცვლიშვილი, მარიამ ელიზბარაშვილი – სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში

მოცემული კვლევა … სწავლობს სოფლად არსებულ ეკონომიკურ ურთიერთობებს, მათ ინტენსიობას, სახეობებსა და განმაპირობებელ ფაქტორებს 다운로드. მისი მთავარი კითხვაა – ქართული სოფელი ატომიზირებული ინდივიდების ერთობლიობაა, რომელსაც არ შესწევს დამოუკიდებელი ფუნქციონირების უნარი, თუ სოფლად არსებობს სოციალური კაპიტალი, რომლის შესაძლო პოზიტიური ზეგავლენა სოფლის განვითარებაზე შეზღუდულია სხვა, უფრო ძლიერი ფაქტორების მიერ 코너스톤 다운로드.

მუსხელიშვილი, მ., მეზვრიშვილი, ლ., ნაცვლიშვილი, ბ., & ელიზბარაშვილი, მ 아르바이트 이력서 양식 다운로드. (2013). სოციალური კაპიტალის როლი საქართველოს სოფლის განვითარებაში 다운로드. თბილისი, საზოგადოებრივი კვლევის ცენტრი.

ჩამოტვირთვა