ტეგების არქივი: გიორგი პაპუაშვილი

George Papuashvili – The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years

1921 წლის კონსტიტუცია უდავოდ შეიძლება ჩაითვალოს თავისი დროის , მეოცე საუკუნის დასაწყისის მსოფლიოს, ერთ-ერთ ყველაზე განვითარებულ და სრულყოფილ უმაღლეს საკანონმდებლო აქტად, რომელიც ორინტირებული იყო ადამიანის უფლებებზე 다운로드. ავტორი ამტკიცებს, რომ ის ასახავს იმდროინდელი დასავლეთ ევროპული ქვეყნების და აშშ-ის ყველაზე პროგრესულ ლეგალურ და პოლიტიკურ დისკურსს პრაქტიკასა და თეორიაში 다운로드. როგორც დამოუკიდებელი დემოკრატიული სახელმწიფოს მთავარმა სამართალმა, მან შექმნა წარმომადგენლობითი დემოკრატია, ისევე როგორც სახალხო სუვერენულობაზე დაფუძნებული დემოკრატიული მმართველობის სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფდა დამოუკიდებელ იურიდიულ სისტემას 다운로드.

Papuashvili, G. (2012). The 1921 Constitution of the Democratic Republic of Georgia: Looking Back after Ninety Years. European Public Law, 18(2), 323-349.

ჩამოტვირთვა