ტეგების არქივი: გიორგი ხუციშვილი

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios

다운로드

ეკონომიკური და სოციალური განვითარების მოდელები, საშინაო პოლიტიკის სცენარები, ევროკავშირის ჩართულობის როლი და ეროვნული სტრატეგიების შესაძლო ევროპეანიზაცია, ისევე როგორც, ენერგო-სექტორში თანამშრომლობის შესაძლებლობები – კრებულის სტატიები ცდილობს დაფაროს დღეს და შემდეგ წლებში სამხრეთ კავკასიაში ყველაზე მართებული თემები 다운로드.

The South Caucasus 2018: Facts, Trends, Future Scenarios (2013). Tbilisi, Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS).

ჩამოტვირთვა

골목길