ტეგების არქივი: გიორგი ივანიაშვილი-ორბელიანი

George Ivaniashvili-Orbeliani – Globalization and National Competitiveness of Georgia

ეს ნაშრომი კრიტიკულად აანალიზებს ნაციონალური კონკურენტუნარიანობის შესახებ არსებულ თეორეტიკულ საკითხებს 다운로드. ის აგრეთვე განმარტავს ნაციონალური ინოვაციური სისტემის ჩარჩოს, რომელიც წარმატებით იყო გამოყენებული OECD ქვეყნებში და ხდება განვითარებადი ქვეყნების მზარდი ინტერესის საგანი 다운로드. ყურადღება დათმობილია საქართველოს კონკურენტუნარიანობის ასპექტების განსაზღვრაზე, ქვეყნის ეკონომიკური მაჩვენებლების შეფასებით და რეფორმებისა და განვითარებისთვის პრაქტიკული რეკომენდაციებით 혈액형 다이어트 다운로드.

Ivaniashvili-Orbeliani, G. (2009). Globalization and national competitiveness of Georgia. Caucasian Review of International Affairs, 3(1), 70-85.

ჩამოტვირთვა