ტეგების არქივი: გენდერი

Laura J. Linderman – The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra

სუფრა არის ტრადიციად ქცეული წვეულება პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, რომელიც საკვების სიმრავლით და რიტუალური სმით ხასიათდება 다운로드. იგი სოციალური ცხოვრების ძალიან ჩვეულებრივ ნაწილადაა ქცეული, განსაკუთრებით – სასოფლო არეალებში 삼성 갤럭시 글꼴 다운로드. საყოველთაო სუფრა თან ახლავს საერო რიტუალებს, სოციალურ მოვლენებს, ეროვნულ და რელიგიურ დღესასწაულებს 다운로드. ანთროპოლოგების მიერ სუფრა შეიძლება გამოყენებული იქნას მაკროანალიზისთვის, რომელიც შეეხება სტრუქტურული და კულტურული თეორიების წინ წამოწევას ამგვარი საყოველთაო რიტუალის დაფარული მნიშვნელობის ახსნისთვის 다운로드. ამგვარ ნაშრომებში ქალთა გამოცდილება ან როლი სუფრაზე ხშირად გამორჩენილია, ან არასწორადაა ინტერპრეტირებული ebs 낭독. ამ თეზისში ავტორი ცდილობს, გამოიკვლიოს სუფრაზე ქალთა როლი და ჩამოაყალიბოს პრობლემა სუფრის, როგორც მასკულინური საზოგადოების მოდელისა.

Linderman, L. J. (2011). The Gendered Feast: Experiencing a Georgian Supra.Anthropology of East Europe Review29(2), 22-50.

ამოტვირთვა