ტეგების არქივი: ფლორიან მიულფრედი

Florian Mühlfried – Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia

შემდეგ გვერდებში, ავტორი აპირებს უფრო ღრმად გამოიძიოს ქართულ კულტურასა და პოლიტიკაში “სუფრის მობრუნების” მიზეზები და შედეგები 다운로드. შესაბამისად, გარკვეული კონტექსტუალური ცოდნა იქნება დამუშავებული 날씨 배경 화면. ავტორი დაიწყებს სუფრის განსაზღვრით და ახნს მის როლს წინა ასი წლის მანძილზე ქართული ეროვნული იდენტობის შედგენაში 다운로드.

Mühlfried, F. (2007). “Celebrating Identities in Post-Soviet Georgia”. In Representations on the Margins of Europe. Politics and Identities in the Baltic and South Caucasian States, ed. by Tsypylma Darieva and Wolfgang Katshuba. Frankfurt am Main, New York, 282-300.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Florian Mühlfried – Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia

მრავალ საზოგადოებაში ბანკეტები გვევლინება ეროვნული იდენტობის გამოხატვის, მიკუთვნებისა და მანიპულირების ძლიერ იარაღად 다운로드. დამატებით, ისინი ხშირად ასრულებენ ინდივიდუალის პასაჟების, როგორიცაა დაბადება, მონათვლა და ქორწილი, სოციალურ მარკერის ფუნქციას 차라리 다운로드. ბანკეტები იმართება ეტიკეტის თანახმად და აიძულებს მონაწილეებს ქცევის კოლექტიური კოდისადმი სუბორდინაციას 다운로드. პოსტ-საბჭოთა საქართველოში, სუფრა, ძლიერ ფორმალიზებული ბანკეტი, არის ეროვნული კულტურის მთავარი ელემენტი და ყოველდღიური ცხოვრებისა და დღესასწაულების მნიშვნელოვანი ნაწილი.

Mühlfried, F. (2005). Banquets, Grant-Eaters and the Red Intelligentsia in Post-Soviet Georgia. Central Eurasian Studies Review, 4(1), 16-19.

Download

Florian Mühlfried – Being a State and States of Being in Highland Georgia

ერთ-ერთი ყოფილი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის, საქართველოს რესპუბლიკის მაღალმთიანი რეგიონი, დიდი ხანია ლეგენდარულია თავისი სილამაზის გამო 환주격격 다운로드. ხშირად მიჩნეულია, რომ სახელმწიფო მხოლოდ მცირედით შეაღწია ამ რეგიონში და ის ძირითადად უცხოდაა მიჩნეული 만화 삼국지 pdf. ქართულ მაღალმთიანეთზე ახლებური შეხედვა საშუალებას აძლევს ავტორს წარმოიდგინოს მოქალაქეობის, მიკუთვნების და მობილობის მუდმივი საკითხები ისეთ კონტექსტში, რომელიც სხვამხრივად ცნობილი იყო მხოლოდ ფოლკლორული კუთხით 다운로드. სახელმწიფოსთან მინიმალური იდენტიფიკაციის ფორმების დაზუსტებით, აგრეთვე ადგილობრივი შეხვედრებით ცვალებად საბჭოთა და პოსტ-საბჭოთა სახელმწიფოსთან, ავტორი ამტკიცებს, რომ მოქალაქეობა არის უფლების მოთხოვნადი ფორმა და აგრეთვე სახელმწიფოს წინააღმდეგ თავდაცვის საშუალება 다운로드. ეს წიგნი არამხოლოდ იწვევს თეორიებს მოქალაქეობის კვლევისას, აგრეთვე ზოგადად ინტეგრაციის აქსიომებს დასავლურ სოციალურ მეცნიერებებში.

Mühlfried, F. (2014). Being a State and States of Being in Highland Georgia. Berghahn Books.

ნახეთ books.google.com-ზე; რეცენზია (Tamta Khalvashi, Social Antropology)