ტეგების არქივი: ეთნიკური კონფლიქტები

Ronald Grigor Suny – Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia

ეს სტატია ეხება ევრაზიაში საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად გამოწვეული ეთნიკური იდენტობის გავლენას და თხუთმეტი ერი-სახელმწიფოს გამოჩენას, რომლებიც მოიცავენ უამრავ განსხვავებულ ეთნიკურ თემს 다운로드. ეთნიკური და ნაციონალური კონფლიქტების შესასწავლად კონსტრუქტივისტური მიდგომის გამოყენებით, ავტორი მიიჩნევს, რომ არასწორია დავასკვნათ, ერებისა და სახელმწიფოების მიერ ერთი იდენტობის ფლობის შესახებ, რომელიც მათ საშინაო და საგარეო პოლიტიკას წარმართავს 신규 노제휴 다운로드.

Suny, R. (1999/2000). Provisional Stabilities: The Politics of Identities in Post-Soviet Eurasia. International Security 24 (3), 139-78 다운로드.

ჩამოტვირთვა

Cory Welt – A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921)

დღევანდელი ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური კონფლიქტების საფუძვლები შეიძლება მოვიძიოთ 1917 წლის რუსეთის რევოლუციასა და მას მოყოლილ სამოქალაქო ომში. ამ საწყისების მოთავსება რევოლუციურ პერიოდში არ არის მხოლოდ დროებითი სამუშაო 다운로드. ამ კონფლიქტებს აქვთ ფესვები სოციალურ და იდეოლოგიურ განსხვავებებში ეთნიკური კატეგორიების შორის და შიგნით 파이어폭스 영상 다운로드. როდესაც პოლიტიკურად აქტიური აფხაზებისა და სამხრეთ ოსების უმეტესობას ჰქონდა ეთნიკური მისწრაფებები, აფხაზური და ოსური ეთნონაციონალიზმის გამოხატვა მრავალგვარი იყო და ყველა არ გულისხმობდა სრულ ტერიტორიულ დამოუკიდებლობას 다운로드. ქართულ-აფხაზური და ქართულ-სამხრეთ ოსური ურთიერთობების ტრაგედია ისაა, რომ პოლიტიკური დისპუტები უმეტესწილად გადაფარა ქაოსმა და სისხლიანმა რევოლუციურმა მოვლენებმა 다운로드.

Welt, C. (2014). A Fateful Moment: Ethnic Autonomy and Revolutionary Violence in the Democratic Republic of Georgia (1918-1921). In Jones, S. F 다운로드. (Ed.), The Making of Modern Georgia, 1918-2012: The First Georgian Republic and its Successors (pp. 205-231). Routledge.

ჩამოტვირთვა

Robert Nalbandov – Living with Security Dilemmas: Triggers of Ethnic Conflicts: The Case of Georgia

ამ სტატიის მიზანია, გაარკვიოს თუ რა ფაქტორები განაპირობებს ქვეყნის შიგნით ეთნიკურ კონფლიქტებს 다운로드. საქართველოს ოთხი ეთნიკური უმცირესობის – აფხაზების, ოსების, სომხებისა და აზერბაიჯანელების – გაანალიზების შედეგად, ავტორი ასკვნის, რომ ორი ყველაზე მნიშვნელოვანი პირობა, რომლებმაც ხელი შეუწყო კონფლიქტის გაჩაღებას, არის აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური რესპუბლიკა და მესამე მხარის არაკეთილმოსურნე ინტერესები Surfer 8 download. ავტონომიამ ამ ეთნიკურ ჯგუფებში ქართველი ერისგან ეთნო-პოლიტიკური განსხვავებულობის შეგრძნება და სუვერენულობის მენტალიტეტი გააჩინა და ხელი შეუწყო გარე აქტორის მხრიდან ინტერვენციას 다운로드.

Nalbandov, R. (2010). Living with Security Dilemmas: Triggers of Ethnic Conflicts: The Case of Georgia. Transcience Journal 1(1), 47-62

ჩამოტვირთვა

 

IDEA – დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში

2001 წლის შემოდგომაზე IDEA-მ საქართველოში წამოიწყო დიალოგის გზით დემოკრატიის შეფასების პროგრამა 다운로드. ამ პროგრამით IDEA-ს სურდა, ხელი შეეწყო საქართველოში, ხოლო უფრო ფართო აზრით – სამხრეთ კავკასიის რეგიონში მდგრადი დემოკრატიის განვითარებისთვის და ეს გაეკეთებინა საქართველოსა და რეგიონის პარტნიორებთან თანამშრომლობით 다운로드.

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2003). დემოკრატიის მშენებლობა საქართველოში: დემოკრატიზატია საქართველოში 은펜체 다운로드.

ჩამოტვირთვა