ტეგების არქივი: განათლება

Oliver Reisner – What Can and Should We Learn from Georgian History? Observations of Someone Who Was Trained in the Western Tradition of Science

ოლივერ რაისნერი ამტკიცებს, რომ ქართული სახელმწიფოს ნაციონალური კონსესუსისა და ლეგიტიმიზაციის პოტენციური საფუძვლები ხდება საშინაო პოლიტიკური დისპუტის საგანი, რომელიც საკლასო ოთახებშიც კი აღწევს.

Reisner, O. (1998). What can and should we learn from Georgian history? Observations of someone who was trained in the Western tradition of science. Internationale Schulbuchforschung, 409-424.

ნახეთ Academia.edu-ზე

Alexi Gugushvili – Social Origin, Education and Occupation in Georgia

ეს კვლევა მიზნად ისახავს საქართველოში ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში კონტსტრუირების როლის გამოკვლევას იმ ინდივიდუალთა მახასიათებელთა კავშირების შესწავლით, რომელთაც არ აქვთ ამაზე კონტროლი, აგრეთვე მათი საგანმანათლებლო და შრომით ბაზრის შედეგების. ავტორი ამტკიცებს, რომ ერთი მიზეზი თუ რატომაც გაიზარდა უთანასწორობები ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში წინა ათწლეულებში არის მზარდი სხვაობა საგანმანათლებლო გაფართოებასა და პროფესიულ გაუმჯობესებას შორის და შედეგად მიღებული კვალიფიკაციების გაუფასურება.

Gugushvili, A. (2013). Social Origin, Education and Occupation in Georgia. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

Maia Chankseliani – Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions

ეს ნაშრომი ემყარება შერეული მეთოდების კვლევას სივრცულ უთანასწორობაში საქართველოში უმაღლესი განათლების წვდომაში. დაახლოებით 118,000 აპლიკანტის რაოდენობრივი მონაცემების შემოწმება, ოჯახებისა და გადაწყვეტილების მიმღებთა შესაბამისი სემპლი ამჟღავნებს გეოგრაფიულ უთანასწორობას უნივერსიტეტის შერჩევასა და სტუდენტების დანიშნულების ადგილებში. შეიძლება მტკიცება, რომ სასოფლო სტუდენტები, რომლებიც აბარებენ და ხვდებიან ნაკლებად პრესტიჟულ უმაღლესი განათლების სასწავლებლებში ნაკლებად სარგებლობენ სწავლებით, ვიდრე ურბანული სტუდენტები.

Chankseliani, M. (2013). Spatial Inequities in Higher Education Admissions in Georgia: Likelihood of Choosing and Gaining Access to Prestigious Higher Education Institutions. Caucasus Social Science Review (CSSR), 1(1).

ჩამოტვირთვა

ალექსი გუგუშვილი – კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში

1926-1985 წლებში საქართველოში დაბადებულთა მონაცემებზე დაყრდნობით ოჯახური ურთიერთობებისა და თაობათა ურთიერთდამოკიდებულების გამოკვლევისა და უმაღლესი განათლებისა და მაღალკვალიფიციური პროფესიის დაუფლების წრფივი ალბათობის რეგრესიული მოდელების გამოყენებით, მოცემული კვლევა წარმოაჩენს ცხოვრებისეულ შესაძლებლობებში მაღალ კონსტრუირებულ უთანასწორობას, რაც განსაკუთრებით გამძაფრდა 1976-85 წლების თაობისთვის.

გუგუშვილი, ა. (2012). კონსტრუირებული უთანასწორობა და ცხოვრებისეული შესაძლებლობები საქართველოში. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა.

ჩამოტვირთვა