ტეგების არქივი: დიმიტრი გუგუშვილი

დიმიტრი გუგუშვილი – ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა: ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?

წინამდებარე დოკუმენტში საქსტატის მიერ ჩატარებული შინამეურნეობების ინტეგრირებული კვლევის მონაცემების გამოყენებით, ავტორი ახდენს პროგნოზირებას იმისას, თუ რა ეფექტი ექნება გაზრდილ სოციალურ ტრანსფერებს 커비 2 다운로드. კვლევა აჩვენებს, რომ გაზრდილი სოციალური ტრანსფერები მნიშვნელოვნად შეამცირებენ სიღარიბეს, მაგრამ ღარიბი ოჯახების მესამედის მდგომარეობა არ შეიცვლება, რადგან ამჟამად ისინი სოციალური დაცვის სისტემის მიღმა არიან დარჩენილნი 손오순 고도리 다운로드.

გუგუშვილი, დ. (2013). ახალი მთავრობის სოციალური პროგრამა – ყველაზე მოწყვლადები ისევ ყურადღების მიღმა?. სოციალური მეცნიერებების ცენტრი, გამოყენებითი სოციალური კვლევების პროგრამა 다운로드.

ჩამოტვირთვა